นับเป็นเวลาเกือบ 4 เดือนแล้วที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกบ้านโกทูโนว์ จากไม่รู้อะไรมากนัก อาศัยได้รับการแนะนำจากเพื่อนสมาชิกชาวโกทูโนว์ ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมาย  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเป็นกัลยาณมิตรจากทุกท่าน ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ค่ะ    ใกล้วันปีใหม่จึงขอนำภาพที่ได้บันทึกไว้ตามสถานที่ต่างๆ มาจัดทำเป็น ส.ค.ส.๒๕๕๔ ขอบคุณ มิตรภาพไร้พรมแดน น่ารักทุกคนเลยน๊า.....

Ico24  Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 

Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24  Ico24

Ico24  Ico24  Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 Ico24 ครูผาน้อย   Ico24  ผู้ไม่แสดงตน

Ico24 Ico24 Ico24  Ico24 Ico24  Ico24 Ico24 Ico24 

ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังทุกท่านค่ะ

                

 

 ขอบคุณที่มา..งอยฝั่งโขง เยือนบึงกาฬ..