นาย พลากร ศิริพงศ์

รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
Usernamepalakorn2008
สมาชิกเลขที่43081
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

         การศึกษา

2531  ม.3  โรงเรียนช้างกลางประชานุกูล  จ.นครศรีธรรมราช

2534  ม.6  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  จ.นครศรีธรรมราช

2538  ศศ.บ. (ภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

2551  ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2552  ค.ม.(การบริหารนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา)

         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

          การรับราชการ

2538  อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ  จ.นราธิวาส

2544  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านปารี  จ.นราธิวาส

2545  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านสิโป  จ.นราธิวาส

2548  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสิโป  จ.นราธิวาส

2548  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา  สพท.นครศรีฯ เขต 2

2552  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  สพท.นครศรีฯ เขต 2

2553  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก  สพม.เขต 12

         ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

                  คนทำงานอยู่ที่ไหนก็มีคุณค่า