จับภาพ MSU ใน UKM 3/2549

  • การเข้าร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๔๙ ระหว่างวันที่ ๑๔ ๑๕ กรกฎาคม ครั้งนี้  มมส. ไปกันครบทีมตามที่เจ้าภาพกำหนด สามารถดูภาพทั้งทีมได้ที่ บันทึกของคุณวิชิต หนึ่งในทีมของเรา
  • ภาพที่นำมารวมไว้ข้างบนนี้ เพื่อให้เห็นว่า ทีม มมส. เข้าร่วมครั้งนี้ มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ อย่างค่อนข้างครอบคลุม
  • เริ่มจากภาพแถวบน คุณเอื้อ อำนวย ของ มมส. พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร) กับสมาชิกเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
  • แถวกลาง เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทีม เริ่มด้วยภาพซ้ายสุด  เป็นยุทธการเจาะลึกวิทยายุทธจากวิทยากร (คุณอำนวย) ของเจ้าภาพ ชนิดที่เจ้าภาพแทบตั้งตัวไม่ติด (ให้สังเกตจากท่าทางและแววตาของวิทยากร) ตามหลักการของ KM ในชื่อ Deep Listening  สองภาพต่อมา อีกสองท่าน ในทีมของเราก็มีส่วนร่วมใน การแสดงความคิดเห็น และ ทำหน้าที่เป็นตัวแทนกลุ่มรายงานต่อที่ประชุมเสวนา รวมทั้งที่มุมขวาล่าง ตามหลักการ KM คือ  Show and Share ส่วนภาพขวาสุดในแถวกลาง อีกสองท่านในทีมก็ กำลังร่วมกัน เล่าเรื่อง (Storytelling) ให้เพื่อน ๆ ต่างสถาบันเพื่อการแลกเปลี่ยน ในบรรยากาศสบาย ๆ ระหว่างชมภาพที่ทางเจ้าภาพจัดไว้ให้ในช่วงจิบกาแฟ
  • ภาพในแถวล่าง แสดงถึงการฟังอย่างตั้งใจ และ ทำตัวเป็น คุณลิขิต ของพวกเราชาว มมส.
  • รายละเอียดเชิงลึก หวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องคงจะเข้ามาเพิ่มเติมให้ต่อไป
  • โดยสรุป การเข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ ทีมเราคิดว่าได้พยายามทำหน้าที่เป็นตัวแทนจาก มมส. อย่างดีที่สุดแล้วนะครับ