เดินทางมาถึงบทที่ 7 กันแล้วนะคะ เอา 2 หัวข้อมาแปลในบทเดียวกันนี้เลย เพราะชอบบทหลังค่ะ แต่ก็ไม่อยากข้ามบทแรกไป ต่อจาก บทที่ 1 , บทที่ 2 , บทที่ 3, บทที่ 4บทที่ 5 และบทที่ 6 ใครเพิ่งเริ่มอ่านที่บทนี้แล้วชอบใจ ตามไปดูได้โดยคลิกที่แต่ละบทที่ขีดเส้นใต้อยู่นะคะ นำมาฝากพร้อมคำแปลเช่นเคยค่ะ บทนี้น่าจะโดนใจพวกเราหลายๆคน

Love Is the Soul of Hearts
ความรักคือวิญญาณแห่งหัวใจ

Love is
the meaning of poetry
the inspiration of dreams
the passion of dance
the music of songs
ความรักคือความหมายของบทกวี คือแรงดลใจแห่งฝัน คืออารมณ์แห่งการร่ายรำ คือสำเนียงเสนาะแห่งเสียงเพลง

Love is
the spirit of souls
the emotion of hearts
ความรักคือกำลังใจแห่งจิตวิญญาณ คืออารมณ์แห่งหัวใจ
Love is
the poetry of dreams
the dance of songs
and the soul of hearts
ความรักคือบทกวีแห่งฝัน คือการร่ายรำแห่งเสียงเพลง และเป็นพลังแห่งหัวใจ
 
Love

ความรัก
 Love is
ความรักคือ
   being happy for the other person
   when that person is happy

การมีความสุขกับใครคนนั้นเมื่อเขามีความสุข
   being sad for the other person
   when that person is sad
เศร้าโศกกับใครคนนั้นเมื่อเขามีทุกข์
   being together in good times
   and being together in bad times
อยู่เคียงข้างเสมอไม่ว่ายามดีหรือร้าย
Love is
ความรักคือ

   the source of strength
แหล่งแห่งพลังความเข้มแข็ง
Love is
ความรักคือ
   being honest with yourself at all times
การซื่อสัตย์ต่อตนเองเสมอทุกเมื่อ
   being honest with the other person at all times
การซื่อสัตย์ต่อใครคนนั้นตลอดเวลา
   telling, listening, respecting the truth
   and never pretending
บอกเล่าเรื่องราว รับฟัง เคารพความจริงและไม่เสแสร้ง

Love is the source of reality
ความรักคือต้นกำเนิดของความแท้จริง
Love is
ความรักคือ
   an understanding so complete that
   you feel as if you are a part of the other person
ความเข้าอกเข้าใจอย่างเต็มเปี่ยมจนกระทั่งท่านรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของใครคนนั้น
   accepting that person just the way he or she is
   and not trying to change each other to be something else
การยอมรับใครคนนั้นในแบบที่เขาเป็น โดยไม่พยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นแบบอื่น
Love is the source of unity
ความรักคือต้นกำเนิดของความเป็นเอกภาพ
Love is
ความรักคือ
  the freedom to pursue your own desires
  while sharing your experiences with the other person
อิสรภาพที่จะทำตามความปรารถนาของตนไปพร้อมกับการแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้กับใครคนนั้น
  the growth of one individual alongside of
  and together with the growth of another individual
การเติบโตของคนคนหนึ่งคู่ขนานและไปด้วยกันกับความเติบโตของใครอีกคน
Love is the source of success

ความรักคือต้นกำเนิดแห่งความสำเร็จ

Love is
ความรักคือ
   the excitement of planning things together
ความกระตือรือร้นที่จะวางแผนอะไรร่วมกัน
   the excitement of doing things together
ความกระตือรือร้นที่จะทำอะไรร่วมกัน
Love is the source of the future
ความรักคือต้นกำเนิดแห่งอนาคต
Love is
ความรักคือ
   the fury of the storm
   the calm in the rainbow
ความคลุ้มคลั่งของพายุ ความสงบเงียบของสายรุ้ง
Love is the source of passion
ความรักคือต้นกำเนิดแห่งความรักใคร่
Love is
ความรักคือ
   giving and taking in a daily situation
การให้และการรับในชีวิตประจำวัน
   being patient with each other's needs and desires
ความอดทนต่อความต้องการและความปรารถนาของกันและกัน
Love is the source of sharing
ความรักคือต้นกำเนิดแห่งการแบ่งปัน
Love is
ความรักคือ
   knowing that the other person
   will always be with you regardless of what happens
รู้ว่าใครคนนั้นจะอยู่เคียงข้างท่านเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
   missing the other person when he or she is away
   but remaining near in heart at all times
คิดถึงใครคนนั้นเมื่อต้องห่างกัน แต่มีเขาอยู่คู่ใจเสมอตลอดเวลา
Love is the source of security
ความรักคือต้นกำเนิดแห่งความมั่นคง
Love is the source of life
ความรักคือต้นกำเนิดแห่งชีวิต


เรามาให้ความรักกับคนรอบข้างกันเถิดค่ะ