ความเห็น 51010

จับภาพ MSU ใน UKM 3/2549

เขียนเมื่อ 
  • อาจารย์ จัน + ชัย ครับ ผมมีปัญหาเรื่องพิมพ์ผิด แล้วแก้ไม่ได้ เหมือนท่าน Beeman เหมือนกัน ไม่รู้จะให้มี Feature แก้คำผิดได้ เหมือนใน web broad บางที่จะได้ อะเปล่า ?
  • กลัวได้ FFF นะครับ