ความเห็น 50554

จับภาพ MSU ใน UKM 3/2549

เขียนเมื่อ 
  • ท่านชายขอบ และ น้องเมตตา (โมเมเอานะครับ) รูปนี้ บันทึกนี้ ทำสุดฝีมือ เพราะกลัว ได้ F จากท่าน อาจารย์ จัน ครับ