ความเห็น 50915

จับภาพ MSU ใน UKM 3/2549

เขียนเมื่อ 
  • ผมดูภาพที่อาจารย์ Panda ทำแล้วผมคิดว่าทำได้ครับ (เพราะท่านอาจารย์ JJ ตั้งให้เป็นประธานฝ่ายเทคนิค)
  • คือ ถ้าเป็นผม ผมจะไปทำใน Power point โดยเอาภาพ background มาจากภาพที่ถ่าย (ไม่แน่ใจว่าที่มหิดล หรือวิทยาลัยดุริยางคศิลป์) เสร็จแล้วก็ไปเอาภาพของแต่ละท่านมาเอาวงกลมครอบ (crop) ตัด (cut) ไปแปะที่ภาพ background
  • แต่ผมคิดว่าต้องใช้เวลาทำเป็นชั่วโมงเลยทีเดียว
  • นับว่าท่านอาจารย์มีความมานะพยายามมาก และเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีไอทีมากทีเดียว...ขอชื่นชมท่านอาจารย์ Pandra ครับ