ความเห็น 57123

จับภาพ MSU ใน UKM 3/2549

เขียนเมื่อ 
  • คำถามหลายวันมาแล้วไม่มีใครมาตอบ
  • ตอบท่านอาจารย์ Panda
  • หากว่าเราเขียนข้อคิดเห็นในบันทึกของเราแล้วยังไม่มีใครมาต่อท้าย
  • ถ้าเราพิมพ์ผิด เราก็ copy ข้อความของเราไว้แล้ว ลบข้อคิดเห็นนั้นออก
  • จากนั้นก็ Paste ลงไปใหม่แล้วแก้
  • ผมเคยทำแบบนั้นครับ แต่เวลาที่เรา Post มันก็จะเปลี่ยนไปตามเวลาใหม่ครับ