เพิ่งได้ทราบข่าวจากโทรทัศน์เมื่อเช้า ทั้งตกใจและเสียใจ เพราะเคยได้ไปเยี่ยมท่านตั้งแต่ระยะแรกๆ ที่ท่านเข้ารักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ยังจำได้ว่าท่านมีกำลังใจที่ดีมาก ในห้องพักเต็มไปด้วยภาพวาดระบายสีฝีมือลูกๆ หลานๆ ของท่าน แขวนระโยงระยาง...

http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9490000091001

...ขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติ..