เพียงวันละบาท ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนได้

เหรียญหนึ่งบาท ของคุณ ในวันนี้ อาจจะดูไม่มีค่า แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่า เด็กเร่ร่อน คนเร่ร่อน ครอบครัวเร่ร่อน ในพื้นที่สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เหรียญหนึ่งบาทของคุณต่อชีวิตเขาและครอบครัวได้ ..??

เหรียญหนึ่งบาท ของคุณ ในวันนี้ อาจจะดูไม่มีค่า แต่คุณเชื่อหรือไม่ว่า เด็กเร่ร่อน คนเร่ร่อน ครอบครัวเร่ร่อน ในพื้นที่สาธารณะ ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถใช้เหรียญหนึ่งบาทของคุณต่อชีวิตเขาและครอบครัวได้ ..?? เพียงหนึ่งบาทต่อวันที่คุณ คิดจะแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือ อาจจะต่อชีวิต หรือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวคนด้อยโอกาส ที่อาศัยอยู่ข้างถนน ใต้สะพาน หรือตามที่สาธารณะต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครได้

ครอบครัวหนึ่ง ของคนด้อยโอกาส ครอบครัวเร่ร่อน จะใช้ค่าใช้จ่ายเพื่อประทังชีวิต ประมาณ  30  -50 บาท เพื่อซื้อข้าวและกับข้าวราคาถูกใกล้ ๆ กับที่ ๆ พวกเขาพักอาศัยอยู่ ในขณะที่เรากินอาหารมื้อ ๆ หนึ่งมากกว่าที่เขาใช้ประทังชีวิตทั้งวัน แล้วคุณ จะไม่ลองคิดเพื่อปันเงินส่วนน้อยนั้นมาเพื่อช่วยเหลือคนด้อยโอกาสที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกับคุณหรือ

คุณเชื่อหรือไม่ว่า วันนี้ คนด้อยโอกาส คนเร่ร่อนในบางพื้นที่ ยังเสียค่ารักษาพยาบาล หรือค่ายารักษาโรค สูงกว่า 30 บาท อยู่ เพราะ เพียงเขาไม่มีหลักฐานใดใด ไม่มีบัตรประชาชน ไม่มีบัตรทอง ไม่มีแม้กระทั่งสมุดประจำตัวคนไร้บ้าน เมื่อยามเจ็บป่วย ก็ต้องเจียดเงินที่หาได้ไปซื้อยาจากร้านขายยามากินประทังอาการเจ็บป่วยไป โชคดี ก็ อาาจะทุเลา หรือหายป่วย โชคร้ายหน่อย โรคนั้นก็จะกลายเป็นโรคเรื้อรัง ถ้าโชคร้ายแบบสุด ๆ ก็คือเสียชีวิตข้างถนน... ?? คุณทนเห็นสภาพแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมที่คุรร่วมอาศัยอยู่ได้อยู่หรือ ...??

หากคุณสนใจจะมีส่วนร่วมในการบรรเทาปัญหาเหล่านี้ คุณเริ่มได้ทันที กับองค์กรสาธารณประโยชน์ มูลนิธิ สมาคม หรือกลุ่มคน ที่คุณไว้วางใจ และเชื่อมั่นว่า เงินของคุณ จะถึงมือ คนด้อยโอกาสเหล่านั้น ในรูปแบบของการช่วยเหลือรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม หรือคุณ จะเข้ามาลองสังเกตการณ์และสัมผัสชีวิตจริง ๆ ของพวกเขาก่อนในพื้นที่ก็ได้ อิสรชนยินดีเป็นสะพานเชื่อม
โอกาสนั้น แต่หากคุณไม่มีเวลามากพอ เพียง คุณปันเงินวันละหนึ่งบาท หรือเดือนละ สามสิบบาท คุณ ก็สามารถเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ในการ ขับเคลื่อนการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนด้อยโอกาส คนเร่ร่อน เด็กเร่ร่อน ในสังคมได้แล้ว

สนับสนุนการทำงาน
ผู้มีความประสงค์จะสนับสนุนกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ ของสมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน 
สามารถทำได้ โดยการ
โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 031 - 0 - 03432 - 9
 
หรือบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขา ปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน เลขที่บัญชี 706 - 2 - 33411 - 2


ทุนที่คุณสนับสนุนเราเพียงคนละไม่มาก แต่ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อคนด้อยโอกาสได้จำนวนไม่น้อย อยู่ที่คุณกล้าที่จะให้เพื่อคนด้อยโอกาสหรือไม่เท่านั้น

หรือ ส่ง สิ่งของที่จะบริจาค ทั้ง เสื้อผ้า อาหารแห้ง ขนม นมเนย หรือเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียน หนังสือการ์ตูน มาได้ที่


สมาคมสร้างสรรค์กิจกรรมอิสรชน
95/617 หมู่บ้านพันธุ์ศักดิ์วิลล่า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2884-5711-2 email : [email protected]
โทรศัพท์ประสานงาน 0-6-687-0902


หวังว่า คุณ จะเป็นส่วนหนึ่งของ การสร้างโอกาสให้สังคมได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เสียงสะท้อนจากฅนด้อยโอกาสความเห็น (1)

เอ
IP: xxx.90.250.72
เขียนเมื่อ 
แล้วเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเงินที่เราให้เขาไปนั้น เขาจะได้นำไปใช้จริงๆ หรืออาจจะมีใครมาเอาของเขาไปอีกหนึ่งก็ได้