นักแม่นปืนจะไม่ยิงจากระดับสะโพก เพราะเขาอาจยิงพลาดได้ นักแม่นปืนรู้ว่าลูกกระสุนที่ยิงออกนอกทิศทาง อาจก่อความเสียหายโดยไม่ตั้งใจได้ นักยิงปืนจะดึงปืนจากสะโพก แล้วเล็งภายใต้การบังคับทิศทางอย่างสุขุม 

นักดวลปืนจะยิงจากระดับสะโพก ซึ่งเป็นการยิงแบบวู่วามและไม่มีวินัย นักยิงปืนรู้ว่าการยิงแบบแย่ๆ อาจฆ่าเขาได้ ส่วนนักดวลปืนนั้นกว่าจะเรียนรู้ก็สายเกินไปแล้ว นักยิงปืนที่ฉลาดจะไม่ยิงจากระดับสะโพก เจ้านายที่ฉลาดจะไม่พูดโดยไม่คิด

จงระวังและใส่ใจต่อสิ่งที่คุณกล่าวออกมา จงใส่ใจในวิธีการที่คุณพูด ถ้อยคำของคุณมีน้ำหนักพอจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นได้ จงกล่าวด้วยความรอบคอบไตร่ตรอง  

พนักงานพึ่งพาอาศัยเจ้านายในด้านเงินเดือน การชี้แนะ ข้อมูล การยอมรับ ความมั่นใจ ทัศนคติ การปกป้อง และการเลื่อนขั้นหรือตำแหน่ง ดังนั้น พนักงานจึงรับฟังเจ้านายอย่างตั้งใจ (โชคไม่ดีที่พนักงานส่วนใหญ่จะรับฟังเจ้านาย มากกว่าที่เจ้านายบางคนจะรับฟังพนักงาน)  

ยิ่งตำแหน่งในโครงสร้างบริหารจัดการของเจ้านายอยู่สูงพียงใด คำพูดของเจ้านายนั้นก็ยิ่งมีอิทธิพลมากขึ้นเพียงนั้น     

เมื่อเจ้านายกล่าวอะไรออกมา มันจะมีอิทธิพลต่อความคิดของพนักงานเอง ต่อตัวพนักงานกับพนักงานคนอื่น ต่อบริษัท และต่อลูกค้า      

อย่านินทาพนักงานคนหนึ่งให้พนักงานอีกคนหนึ่ง ซึ่งมีตำแหน่งงานเท่าเทียมหรือใกล้คียงฟัง อย่ากล่าวว่าร้ายหัวหน้าคนใดคนหนึ่งต่อหน้าลูกน้อง

อย่าดูถูกลูกค้า เพราะคุณจะเปลี่ยนทัศนคติของลูกน้องที่มีต่อลูกค้าได้ และลูกค้าก็อาจได้รับความสำคัญน้อยลง ได้รับการบริการแบบด้อยคุณภาพ หรือถูกปฏิบัติอย่างแย่ๆ การสูญเสียลูกค้าจะส่งผลร้ายต่อบริษัท ต่อเจ้านาย และต่อพนักงานได้       

เป็นที่รู้กันว่า ข่าวหรือเรื่องราวที่ไม่ดีมักแพร่กระจายได้เร็วเหมือนเถาองุ่นที่เลื้อยพันหลัก และการซุบซิบแบบนี้มักเป็นระบบสื่อสารที่แม่นยำในสำนักงาน โดยจะก่อตัวเมื่อเจ้านายพูดพล่อยๆ อย่างไม่เหมาะสมกับพนักงาน

เจ้านายที่ดีจะคิดและพิจารณาก่อนพูดเสมอ  

เจ้านายไม่อาจพูดโพล่งขึ้นมาหรือนินทาว่าร้ายใคร เจ้านายไม่อาจพูดบางสิ่ง ซึ่งอาจถูกตีความอย่างผิดๆ โดยไม่ตั้งใจ เจ้านายไม่อาจกระทั่งพูดกระซิบบอกสิ่งที่ไม่เหมาะสมออกไปได้       

สำหรับพนักงานแล้ว เสียงกระซิบของหัวหน้าก็เปรียบเสมือนเสียงคำรามของสิงโต
       
ที่มา :  หนังสือ  HOW TO BECOME A GREAT BOSS  โดย JEFFREY J.FOX