W-O-R-K H-A-R-D กับ W-O-R-K S-M-A-R-T (2)

Porjai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คนทำงานที่เก่งจริงนั้นต้องรู้จักบริหารตนเองให้ทำงานอย่างชาญฉลาดได้

คุณพอใจกับการทำงานหนักหรือบางคนอาจจะเรียกคนประเภทที่ว่านี้ ว่าเป็นพวกบ้างานมากน้อยแค่ไหน การทำงานหนักแบบทุ่มเทจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัว เพื่อนฝูง ชีวิตส่วนตัว คุณคิดว่าคุณมีความสุขกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หรือไม่ คุณรู้ไหมว่าคนกลุ่มนี้มักจะมีคุณภาพชีวิตไม่ค่อยจะสมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ กลุ่มคนเหล่านี้จะหงุดหงิดง่าย เครียดหรือวิตกกังวลเกินไป บางคนถึงขนาดเป็นไมเกรน เป็นโรคจิตหรือโรคประสาทไป บางคนรับสภาพแบบนี้ไม่ไหวเพราะไม่มีเวลาพักผ่อนหรือไม่มีเวลาเป็นของตัวเอง จึงเป็นเหตุให้รู้สึกเบื่อหน่ายงาน เบื่อหน่ายชีวิต มองโลกในแง่ร้าย และรู้สึกไม่ชอบหรือไม่รักงานที่ทำอยู่ และในที่สุดคนกลุ่มนี้ก็จะลาออกจากหน่วยงานและองค์การนั้น ๆ ไป

จะเห็นได้ว่าการทำงานหนักนั้นเป็นรูปแบบการทำงานเพื่อให้มีผลผลิตหรือผลลัพธ์เกิดขึ้น แต่ผลงานที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องได้มาจากการทำงานหนักก็เป็นได้ คุณเคยเห็นหรือไม่ว่า บางคนมาทำงานเช้า แต่กลับบ้านตรงเวลา วันเสาร์หรืออาทิตย์ไม่ได้มาทำงาน ไม่ค่อยจะนำงานกลับไปทำที่บ้าน แบบว่าทำงานชนิดหามรุ่งหามค่ำ แต่ผลงานออกมาดีหรือดีกว่าคนที่ทำงานหนักเสียอีก พบว่ารูปแบบการทำงานของกลุ่มคนเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นการทำงานแบบชาญฉลาด หรือ Work Smart

พบว่ากลุ่มคนที่ทำงานแบบ Work Smart นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานแบบไม่ลืมหู ลืมตา คุณลักษณะของคนที่ทำงานอย่างชาญฉลาดนั้น จะมีลักษณะดังต่อไปนี้

Smile - ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ยิ้มรับกับปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มองปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย ไม่ตีโพยตีพายจนขาดสติ และสภาพจิตที่ดีนี้เองจะส่งผลต่อไปยังสมาธิ รู้ว่าควรจะทำอะไรและไม่ควรทำอะไรในสถานการณ์ใด

Manage - คนที่ทำงานอย่างชาญฉลาดต้องรู้จักการจัดการหรือการบริหารงานของตนเอง รู้ว่าอะไรคืองานด่วนที่ต้องเร่งทำก่อน รู้ว่าควรจะใช้ทรัพยากรอย่างไรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุด รู้จักบริหารเวลาให้กับงาน ครอบครัว เพื่อนฝูง และการให้เวลากับตัวเอง

Analyze - คนทำงานเก่งจะต้องสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์และแยกแยะถึงผลที่จะเกิดขึ้นได้ รู้ว่าเลือกทำสิ่งนี้ จะเกิดอะไรขึ้น หรือไม่เลือกแนวทางนี้ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร คนที่วิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำจะส่งผลให้งานที่ส่งมอบไม่ผิดพลาด โดยไม่ต้องเสียเวลาแก้ไขปรับปรุงงานซ้ำแล้วซ้ำเล่า  

Recognize - ตระหนักและยอมรับความสามารถหรือศักยภาพของตนเอง โดยตระหนักว่าเรามีความรู้ ทักษะ และความสามารถอย่างไรที่จะบริหารหรือจัดการงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่หัวหน้างานมอบห มายให้ทำ รวมถึงตระหนักถึงความสามารถของคนอื่นที่คุณเองสามารถมอบหมายงานให้ดูแลรับผิดชอบ แทนคุณได้

Train - หากคุณตระหนักว่าเพื่อนร่วมงาน หรือสมาชิกในทีมสามารถช่วยเหลืองานของคุณเองได้แล้วล่ะก็ คุณควรฝึกฝนสมาชิกในทีม หรือลูกน้องให้มีความสามารถในการบริหารจัดการงาน โดยการสอนงาน การให้คำปรึกษาในการทำงาน หรือหากคุณเป็นหัวหน้างานคุณสามารถส่งลูกน้องไปฝึกอบรมตามสถาบันที่จัดอบรม เพื่อฝึกฝนทักษะของทีมงานให้สามารถรับผิดชอบงานบางอย่างที่คุณต้องการได้

การทำงานให้ประสบผลสำเร็จมิใช่เพียงแค่ทำงานหนักกว่าคนอื่น การนำเอางานกลับไปทำที่บ้านในวันหยุด แต่คนทำงานที่เก่งจริงนั้นจะต้องรู้จักบริหารตนเองให้ทำงานอย่างชาญฉลาด เพื่อให้คุณมีเวลาที่นอกเหนือจากการทำงานแล้ว ยังมีเวลาส่วนหนึ่งให้กับครอบครัว เพื่อน ๆ และตัวคุณเอง    

W-O-R-K H-A-R-D   กับ   W-O-R-K S-M-A-R-T (1)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน fw mailความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ตอนนี้ยังอยู่กึ่งกลางระหว่าง H-A-R-D กับ S-M-A-R-T แต่จะพยายามเอนเอียงมาทาง S-M-A-R-T ให้มากที่สุด ขอบพระคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเช่นกันค่ะ  ขอทำตาม ผอ.บวร  ค่ะ  ทุกวันนี้จะชอบๆ จะล้ำ มาทาง HARD อยู่เรื่อย คงต้องขออนุญาต print ไปอ่านก่อนนอน ทุกคืน จะได้ไปทาง SMART ได้เร็วขึ้น ขอบคุณอีกครั้งค่ะ