ความเห็น 49067

W-O-R-K H-A-R-D กับ W-O-R-K S-M-A-R-T (2)

เขียนเมื่อ 
ตอนนี้ยังอยู่กึ่งกลางระหว่าง H-A-R-D กับ S-M-A-R-T แต่จะพยายามเอนเอียงมาทาง S-M-A-R-T ให้มากที่สุด ขอบพระคุณมากครับ