Contact

การพํฒนาประเทศ

ได้ฟังรายการทีวี นักวิชาการได้ให้ความคิดเห็นว่า ประเทศเพื่อนบ้านเช่น มาเลเซีย ไต้หัวน เกาหลีใต้ รัฐบาลของประเทศเหล่านี้ให้ความสำคัญของการศึกษาของคนในชาติมุ่งเน้นให้รู้จักคิดและพัฒนาเพื่อยืนด้วยขาของตนเอง ในขณะที่คนไทยโดยเฉพาะระดับรากหญ้ารอแต่ความช่วยเหลือ(ประชานิยม)ของรัฐบาลซึ่งไม่ยั่งยืน ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนนับวันจะห่างขึ้น ท้ายสุดชาวบ้านจะไม่รู้จักคิดรอแต่ความช่วยเหลือ งอมืองอเท้าไม่ทำกิน อีกไม่กี่ปีข้างหน้าเวียดนามจะแซงหน้าพี่ไทยเรา  ท่านเห็นด้วยหรือไม่ 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 39129, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #การศึกษา

Recent Posts 

Comments (2)

B
IP: xxx.121.107.158
Written At 

เซ็งรัฐบาลประเภทแจกของและสอนให้คนเป็นคนขี้ขอที่สุดค่ะ

โอ้...ต้องทำใจยอมรับครับว่า ประเทศเรากำลังมีปัญหาหนักทั้งการเมือง เศรษฐกิจ

แต่มีข่าวดีครับ เมื่อกลางวันไปห้องสมุดอ่านข่าวมติชน รักษาการนายก ออกข่าวให้สนับสนุนการศึกษา (ไม่รู้เหมือนกันว่าสนับสนุนยังไง) ก็กลัวเหมือนกันครับว่าจะพูดเฉยๆ แล้วก็เงียบไปไม่ส่งอะไรมาสนับสนุน