AAR เสวนาเครือข่าย UKM 3/2549


เทคนิคกระบวนการแผนที่ความคิด (Mind Mapping) และ เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) นำมาใช้เพื่อการขับเคลื่อน ให้เกิด ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)

AAR การเข้าร่วมเสวนาเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย (UKM 3/2549)

UKM7   <ul><li><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่จะได้เข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยของตนเอง แม้ว่าการเสวนาครั้งนี้จะเป็นครั้งที่ 3/2549 ของการเสวนาเครือข่ายก็ตาม จึงคาดหวังสำหรับตัวเองไว้ว่า </div></li></ul><ol style="margin-top: 0cm"> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> จะได้เรียนรู้ รูปแบบวิธีการและการดำเนินการจัดการประชุมเสวนา ตามแนวของ เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ที่เน้นการใช้กระบวนการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ (Empowerment Learning) และการใช้สื่อที่ไม่เน้นการบรรยาย เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนชุมชนปฏิบัติ (Community of Practice หรือ CoP) ของ มมส. ต่อไป </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> จะได้แนวทาง หรือ ยุทธศาสตร์การดำเนินการจัดการความรู้และการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์ ของการเสวนาครั้งนี้ ที่ได้ตั้งไว้ </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> จะได้พบปะ และ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชาว มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในเครือข่าย รวมทั้งชาว gotoknow ที่เคยรู้จักกันแบบ B2B ผ่าน blog ทั้งที่เคยพบหน้ากัน และยังไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน </li> </ol>  <ul><li><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> ในการไปร่วมครั้งนี้เกิดเหตุการณ์ และ สิ่งที่เกินความคาดหมาย สำหรับตนเองหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งจะทะยอยบันทึกในตอนต่อ ๆ ไปในรายละเอียด ในเบื้องต้นพอจะสรุปได้เป็นข้อดังนี้ </div></li></ul><p>1.     ต้องเป็นผู้แทนของ มมส. เข้าร่วมประชุมผู้ประสานหลักสมาชิกเครือข่าย ฯ ที่เรียกกันว่า Business Meeting ในเย็นวันที่ 13  โดยไม่ทราบล่วงหน้า</p><p>2.     ได้พบเพื่อนเก่าชาวโคราช ที่เคยเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยกัน และไม่ได้พบหน้ากันมานานมากกว่า 30 ปี โดยไม่คาดฝัน หลังจากต่างคนต่างแยกย้ายกันไปทำงานกันคนละทิศทาง</p><p>3.     ทีม มมส. ได้เริ่มทำ BAR (Before Action Review) ซึ่งคิดว่าเป็นครั้งแรกของทีม มมส. และ ตามความเห็นของผมคิดว่า ได้ผลเกินคาด</p><p>4.     จากประสบการณ์ของสมาชิกที่เคยเข้าร่วมเสวนามาในครั้งก่อนของทีมจาก มมส. หลายคน ทำให้เรามีเตรียมการที่ ทำให้เราสามารถแสดงความเป็นทีม มมส.ได้ อย่างไม่น้อยหน้าทีมใด ๆ ในเครือข่าย </p><p>5.     จากบรรยากาศ การนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สังเคราะห์ร่วมกันในวันที่สอง (วันที่ 15) ของการเสวนา คนของ มมส. ได้มีส่วนร่วม และ ได้รับการกล่าวถึง ไม่น้อยกว่าสถาบันอื่น ๆ </p><p>6.     อาหารเย็น และ บรรยากาศที่เกินบรรยาย ในการร่วมชมคอนเสิร์ตรำลึก 100 ปี พุทธทาส ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ </p><p>7.     และอีกหลายอย่างที่จะทะยอยบันทึกต่อ ๆ ไป  </p><ul><li><div class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt"> มีส่วนที่คิดว่าได้น้อยกว่าที่คาดหวังไว้บ้างก็คือ </div></li></ul><p> 1.     ที่คาดหวังว่า จะได้แนวทาง หรือ ยุทธศาสตร์การดำเนินการจัดการความรู้และการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ตามวัตถุประสงค์ ของการเสวนาครั้งนี้ พบว่าเนื่องจากมีเวลาไม่พอ จึงไม่มีการสรุปหรือสังเคราะห์ร่วมกัน  ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากการที่ ผู้ดำเนินการกำกับเวที ในช่วงการนำเสนอกลุ่มย่อย ซึ่งกำหนดไว้กลุ่มละ 7 นาทีนั้น ไม่กำกับให้เป็นไปตามที่กำหนด</p><p>2.     ผู้ที่มาให้ข้อคิดเห็นเชิงสะท้อนความหมาย (Refection) บางท่านไม่ได้อยู่ในกระบวนการตลอด การให้ข้อคิดเห็นบางประเด็นจึงมาจากประสบการณ์ของท่านเอง ไม่ได้จากการเสวนาครั้งนี้ โดยตรง </p><ul>

 • ส่วนที่น่าปรับปรุง สำหรับการเสวนาครั้งนี้ เพื่อทำให้การเสวนาครั้งต่อ ๆ ไป ดีขึ้นตามความรู้สึกของตนเองคือ เรื่อง  การแจ้งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ให้ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทราบให้ชัดเจน และทั่วถึง เช่น การเปลี่ยนเวลาเริ่มงาน เปลี่ยนสถานที่ประชุม เปลี่ยนสถานที่รับประทานอาหาร เป็นต้น
 • จากการได้เข้าร่วมเสวนาครั้งนี้ จะนำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ได้เช่น เทคนิคกระบวนการแผนที่ความคิด (Mind Mapping) และ เทคนิคการเล่าเรื่อง (Story Telling) ที่ได้เรียนรู้มา นำมาใช้เพื่อ
 • </ul><p>1.               การขับเคลื่อน ให้เกิด ชุมชนแนวปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้มากขึ้น</p><p> 2.               การดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมเสวนาเครือข่าย ครั้งที่ 8 (4/2549) อย่างมีประสิทธิภาพ ในหัวข้อ การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม </p>

  หมายเลขบันทึก: 39134เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2006 00:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:27 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


  ความเห็น (8)
       ขอบคุณมากครับอาจารย์ รออ่านท่านอื่น ๆ เมื่อสรุปรวม ๆ แล้ว น่าจะได้เหมือนไปเอง

  จะติดตามอ่านบันทึกต่อไปของอาจารย์ครับ

  • ขอบคุณทั้งสองท่านครับ ที่ติดตามรวดเร็วมาก
  • เข้ามาร่วมแจมด้วยครับ
  • เขียนได้ดีมากครับ
  • ถึงแม้จะไม่ได้ไปร่วมงาน แต่ได้อ่านบันทึกของอาจารย์แล้ว ทำให้เห็นภาพของการเสวนาฯ ที่ชัดเจนครับ

  1. มุมกล้องอาจารย์เยี่ยมมากครับ

  2. อาจารย์สรุปได้ชัดเจนมาครับ

  3. มีบางประเด็นที่น่าคิด และน่าสนใจ

  ขอบคุณครับ

  ชอบรูปถ่ายของอาจารย์ มากเลยค่ะ อาจารย์สรุปประเด็นได้น่าอ่านมากเลยค่ะ

           การเขียนสรุปในบางช่วงได้ตรงใจผู้เข้าร่วมประชุม  บางครั้งความเป็นผู้ใหญ่ที่กล้าพูด และมีน้ำหนัก เป็นกระจกที่ได้มากนะคะ

                                      ขอบคุณค่ะ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี