ในวันหยุดทุกครั้งผมและครอบครัวจะต้องเข้าไปนอนที่บ้านสวน  จะว่าเป็นวันพักผ่อนก็ใช่ เพราะพักจากการทำงานประจำ แต่ก็จะต้องไปออกกำลังกายกับงานสวนที่เตรียมพร้อมไว้ (ตอนแก่)   แต่ในช่วงวันหยุดที่ 1-2 กรกฎาคม และวันหยุดช่วงเทศกาลเข้าพรรษา รู้สึกว่าจะมีชีวิตชีวามากหน่อย เพราะช่วงวันที่ 1-2 กรกฎาคม ฝนตก จะตัดหญ้าหรือออกกำลังทำสวนก็ไม่ได้ ได้มีโอกาสพักผ่อนจริงๆ ก็เลยถือโอกาสเขียนบันทึกสะสมไว้

          และช่วง 8 -11 กรกฎาคม ก็เช่นกัน มีกิจกรรมที่ได้ไปร่วมกันทำบุญและพัฒนาที่วัด  ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านสวนมากนัก เป็นกิจกรรมที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไม่ควรมองข้าม  ไม่ว่าจะอยู่ในสังคมใดๆ ก็ตาม จึงขอบันทึกไว้ว่าเป็นวันสบายๆ  มาร่วม ลปรร. และช่วงนี้มีผลไม้ออกพร้อมๆ กันหลายอย่าง ที่เป็นผลผลิตจากการลงแรงของเราเอง ตามรูปครับ

  • เงาะโรงเรียนครับ ปลูกไว้ 4 ต้น ได้กินจนอิ่มๆๆๆ และได้เก็บเอาไปทำบุญช่วงเข้าพรรษา 
                                                            

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

  • มะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ครับ มีมากหน่อย
    

 

 

 

 

  • กล้วยน้ำว้ากินไม่ทัน ต้องนำไปหมักเป็นปุ๋ยน้ำครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

  • มุมสบายๆ  ในวันสบายๆ ครับ  

 

 

 

 

 

 

 

 

           ทุกคนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในความพอเพียงได้  ไม่จำเป็นต้องเลียนแบบ  ติดรูปแบบ/กรอบ  ผมคงไม่อาจไปแนะนำใครให้ปฏิบัติในความพอเพียงได้  แต่ก็ได้แต่ฝึกตนเองและคนรอบตัวให้คุ้นชินกับความพอเพียง ซึ่งเบื้องต้นมีหลักคือ

  • อยู่ง่าย กินง่าย 
  • กินทุกอย่างที่ปลูก  และจะปลูกทุกอย่างที่จะกิน
  • ปรับวิถีชีวิตให้อยู่ตรงข้ามกับความทันสมัย / สะดวกสบายให้ได้มากที่สุด
  • พึ่งตนเองให้ได้มากที่สุด
  • พอใจในสิ่งที่มีอยู่
  • ฯลฯ

          สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความเพ้อฝัน แต่ได้ลงมือปฏิบัติมานานแล้วครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.

วีรยุทธ  สมป่าสัก