วันนี้ (13 ก.ค.49) ออกไปวิ่งตอนเช้าพร้อมฟังวิทยุ   มีรายการโฆษณาของกรมสรรพากร "ภาษีของท่านทุกบาททุกสตางค์เอาไปพัฒนาบ้านเมือง"

         ผมฟังแล้วอยากบันทึกไว้   ว่าเวลานี้รัฐบาลใช้ภาษีของพวกเราสำหรับเอาไปหาเสียงหาพวกทั่วไปหมด   มีการใช้คนของพรรค  ของรัฐบาลไปเรียกตัวข้าราชการมาประชุมเรื่องนั้นเรื่องนี้   เป้าหมายคือเพื่อหาพวก   พฤติกรรมนี้ผมมองว่ามีผลเสีย 3 ประการใหญ่ ๆ
      1. ผลาญเงินภาษีที่เราช่วยกันเสีย
      2. ทำให้ข้าราชการยิ่งมีวัฒนธรรมประจบเจ้านาย   ไม่ทำงานแบบเอาจริงเอาจังอยู่กับงาน
      3. ทำลายสังคมเรียนรู้   สังคมที่มีความรู้เป็นฐาน

วิจารณ์  พานิช
 13 ก.ค.49