สมเกียรติ AIAดุลชีวา ประกันสบายใจ

บ.เอไอเอ ทีมดุลชีวา สนง.คุณศุภโชติ ก.
Usernametuskiat
สมาชิกเลขที่7349
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
  1. วันเกิด : เสาร์ 24 กรกฎาคม 2508

การศึกษา : ป.ตรี วทบ.(สาธารณสุขศาสตร์) มข. ปีการศึกษา 2531

: ป.ตรี นบ.(นิติศาสตร์บัณฑิต) มสธ. ปีการศึกษา 2552

: ป.โท ศศม.(สังคมวิทยาการพัฒนา) มข. ปีการศึกษา 2552