แนะนำหนังสือจัดการความรู้ท้องถิ่น

         "ปริศนาแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น"  โดย ดร. ยุวนุช  ทินนะลักษณ์

                                  

ปกหนังสือ

         มีจำหน่ายทั่วไป  ราคา 250 บาท   มีจำหน่ายที่ สคส. ด้วย

วิจารณ์  พานิช
 6 ก.ค.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)