KM (แนวปฏิบัติ) วันละคำ : 109. คุยกับตัวเอง

• คนที่รู้วิธีคุยกับตนเอง และปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ชีวิตจะประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อ    สำเร็จเกินกำลังความสามารถจริงๆ ของตนเอง
• การคุยกับตนเองในที่นี้ หมายถึง internal dialoguing – สุนทรียสนทนาภายใน   ซึ่งจะต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออีกตัวหนึ่ง คือ AI – Appreciative Inquiry – พลังเชิงบวก ชื่นชมยินดี
• การคุยกับตนเอง ต้องเน้นคุยเรื่องเป้าหมายเชิงบวก  ทบทวนเรื่องราวของความสำเร็จ  ค้นหาว่าทำไมจึงเกิดความสำเร็จนั้น  และถ้าจะทำให้ความสำเร็จนั้นขยายตัวเชิงปริมาณ เชิงพื้นที่ หรือเชิงคุณภาพ   ทบทวนความหมายและคุณค่าของปณิธานส่วนตัว หรือเป้าหมายของชีวิต
• การคุยกับตัวเองในเรื่องที่ทรงคุณค่าต่อสังคม ต่อส่วนรวม ที่ไม่ใช่เพื่อเป้าหมายส่วนตัว จะเพิ่มพลังภายในของมนุษย์ ที่เป็นพลังด้านดีที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติ    เหมือนกับการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย ให้แก่เมล็ดพันธุ์ ที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ให้งอกงามเติบโต และทำประโยชน์ ทำดี ให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
• นอกจากคุยกับตัวเอง ถ้าได้กัลยาณมิตร โค้ช หรือ mentor ช่วยคุย เรื่องเป้าหมายที่ทรงคุณค่า เรื่องความสนุกสนานน่าตื่นเต้นของกิจกรรมที่นำไปสู่ผลสำเร็จเล็กๆ ตามเป้าหมายที่ทรงคุณค่านั้น   เป็นวงสังคมเล็กๆ ที่สนุกสนานอยู่กับการทำดี คิดดี   ก็จะยิ่งทำให้ชีวิตได้รับประโยชน์จากพลังของ AI
• ผมเป็นคนโชคดี ที่ได้รับประโยชน์จาก AI หมู่แบบนี้โดยไม่รู้ตัว   โดยการชักชวนของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี   ตั้งแต่อายุยังน้อย   และยังอยู่ในแวดวง “ยืนยันความดี” (Affirmative Appreciative Inquiry) มาจนปัจจุบัน    และผมเอามาใช้ในการทำงานมากขึ้นเรื่อยๆ   คำว่า กัลยาณมิตร มีความหมาย และพลัง ลึกซึ้งมากกว่าที่เราคิด  
• คนที่คุยกับตัวเองผิดทาง คือหันไปคุยด้านลบ จิตจะเป็นอกุศล   เป็นการรดน้ำพรวนดินเมล็ดพันธุ์ความชั่วที่มีอยู่ตามธรรมชาติในมนุษย์เช่นเดียวกัน   ก็จะนำชีวิตไปสู่ทางเสื่อม ทางยุ่งยาก
• ในการทำ KM ต้องรู้จักใช้เครื่องมือ AI ทั้งในระดับกลุ่ม / หน่วยงาน   และในระดับภายในตนเอง   เพื่อให้สามารถดึงเอาพลังเร้นลับในตัวมนุษย์ ที่เป็นพลังจิตใต้สำนึก และเหนือสำนึก ออกมาสร้างสรรค์

วิจารณ์ พานิช
๒๕ พค. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ ได้แรงบัลดาลใจทุกครั้งที่เข้ามาอ่าน

เขียนเมื่อ 
ขอบพระคุณครับ ... ดูเหมือนจะทำอยู่บ้าง และได้เสวยผลเป็นความอิ่มใจ พอใจในตัวเอง และเพิ่มพลังในการทำหน้าที่อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องพึ่งอามิส แต่อ่านแล้ว คงช่วยให้ทำได้ดี-มากยิ่งขึ้น
เขียนเมื่อ 

จะฝึกคุยกับตัวเองบ่อยๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

เมื่อผมมาเขียนบันทึกที่นี้...ทำให้ผมค้นพบเองว่า...ผมได้ฝึกทักษะการคุยกับตนเอง...สนทนากับตนเอง...และการสัมผัสถึงการคุยกับตนเองกับกัลยาณมิตรครับ...ทำให้รู้สึกว่า...ผมมีพลังเล็กๆ เกิดขึ้นในการเดินทางไปข้างหน้าของผมครับ

คุยกับตัวเองเป็นประจำค่ะ

แต่ก่อนรู้สึกแปลกๆ เมื่อมีคนทักถาม

เดี๋ยวนี้...เข้าใจกระบวนการคุยกับตัวเองแล้ว ได้ผลดีจริงๆ ค่ะ