ประกาศย้ายชั้นเรียน


นักศึกษาที่ต้องการติดตามข่าวสารของชุดวิชาการวิจัยและพัฒนาทางคุณภาพ ขอให้ไปใช้ที่ http://gotoknow.org/blog/qmclass นะครับ