นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 2

หนึ่งผู้เรียนหนึ่งผลงานคุณภาพใช่นวัตกรรมหรือไมใช่
การพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะกับนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มสนใจ หากครูนำไปใช้ในการเรียนการสอนจริงจังนักเรียนจะได้พัฒนาตามศักยภาพและมีผลงานของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันไป นักเรียนคนหนึ่งอาจจะเรียนเก่งวิชาการ นักเรียนอีกคนหนึ่งจะเก่งในเรื่องศิลปะ  ทักษะกีฬาและอื่นๆซึ่งนักเรียนจะมีสิ่งที่เขาแสดงออกมาอย่างโดดเด่นที่แตกต่างกันไป  เมื่อเกิดความหลากหลายในตัวนักเรียนเป็นเรื่องที่ทายสำหรับครูที่มีไฟในการหาวิธีการต่างๆเพื่อสนองให้นักเรียนอย่างเต็มที่  เป็นเรื่องที่ครูรู้อยู่แล้วเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นเอง แล้ววันนี้คุณครูได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่หรือยัง (ให้ถามตัวเอง) ผลที่เกิดกับนักเรียนนั่นเองที่ประเมินคุณภาพของครูที่สอนเขาได้ แล้วมันเกี่ยวข้องกับหนึ่งผู้เรียนหนึ่งผลงานคุณภาพอย่างไร ผลงานใดก็ตามที่เกิดจากนักเรียนสิ่งนั้นก็เป็นผลงานครูเช่นกัน ฝากไว้ให้ครูได้คิดต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ 

             องค์กรของท่านเป็นสมาชิกอยู่ในโครงการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการความรู้

วันนี้คณะนักวิจัยส่วนกลางได้ตามมาพบบล็อกของท่าน  จึงอยากจะเชิญชวนให้ท่าน

เขียนเล่าในบล็อกของท่านเกี่ยวกับเคล็ดลับ (tacit knowledge) ในการจัดการเรียน

การสอนของท่าน  เพื่อให้ผู้อ่านจากวงการอื่นๆได้ร่วมรับรู้ว่า

                ครูและบุคลากรการศึกษาดีๆ  มีถมไป  แล้วไฉนท่านจึงฟังแต่เรื่องร้าย
youlwaluk
IP: xxx.25.34.15
เขียนเมื่อ 

          นานหลายเดือนไม่ได้เปิดบล็อกของตัวเอง  ในช่วงที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปนิเทศโรงเรียนหลายโรงเรียนและพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครูและนักเรียนส่วนใหญ่ได้ฟังแต่ปัญหา ปัญหาสำคัญที่ได้พบนักเรียนอ่านหนังสือไม่ออก ขอนำประเด็นนี้มาเล่าสู่กันฟังเพราะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้แต่ไม่พยายามแก้ไขกันสุดท้ายพบโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนเล็กๆ  เด็กร้อยกว่าคน ครูรวมกับผู้บริหาร 4 คนพอดี ไม่ครบชั้นเรียน ป1-6 วิธีแก้ปัญหาทำหลักสูตรบูรณาการ โดยนำเรื่อง ขนมไทยลูกชุบ   เป็นหัวข้อหลักทุกชั้นเรียนได้เรียนเหมือนกันจัดกิจกรรมให้ได้ทุกกลุ่มสาระ  คณิตศาสตร์คิดคำนวณส่วนผสมชั่ง ตวงการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย  ศิลปะตกแต่งขนมเป็นรูปต่างๆและให้สีสันตามจินตนาการของนักเรียน  ประวัติความเป็นมา  ภาษาไทยได้เขียนรายงานวิธีการทำขนม ฯลฯ  นักเรียนมีอิสระในการคิด การจัดการ  ทุกคนมีส่วนในกิจกรรมมีความสุขกับการเรียนได้ทำในสิ่งที่ถนัดพร้อมกับการเรียนรู้   เป็นเพียงจุดเล็กๆที่พบกับสิ่งดีๆเ  ป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาที่ไม่ต้องรองบประมาณ