ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 33 ปี

"นโยบายสาธารณะสิ่งแวดล้อม: อนาคตร่วมของสังคมไทย"
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 33 ปี เรื่อง "นโยบายสาธารณะสิ่งแวดล้อม: อนาคตร่วมของสังคมไทย" และขอเชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ 33 ปี ( ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.en.mahidol.ac.th/FERS33/index.html )

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ความเห็น (0)