ต้องขอบคุณ คุณหมอนนท์ เพื่อนร่วมทาง ที่ทำให้นึกถึง บทกลอนอันยิ่งใหญ่นี้ อีกครั้ง หลังจากที่เคยซาบซึ้งมาเมื่อหลายปีก่อน หลังจาก แปลไปแล้ว 1 บท ก็เกิดความคิดว่าในเมื่อเขาต้องการเผยแพร่ให้คนทั้งโลกที่ Online Edition of One World, One Heart   เราก็น่าจะช่วยแปลเป็นภาษาของเราเพื่อให้แพร่หลายออกไปยิ่งๆขึ้น

บทกลอนที่คุณหมอนนท์นำมาให้แปลนั้น มีบางท่อนขาดไป ขอนำให้อ่านเต็มๆใหม่ตรงนี้นะคะ พร้อมคำแปล

We need to feel more
to understand others.

เราต้องรู้สึกให้ลึกซึ้งขึ้นเพื่อจะเข้าใจผู้อื่น
we need to love more
to be loved back.

เราต้องรักให้มากขึ้น  เพื่อจะให้ได้รักย้อนกลับมา
we need to cry more
to cleanse ourselves.

เราต้องร้องไห้ให้มากขึ้น เพื่อล้างมลทินแห่งตน
we need to laugh more
to enjoy ourselves.

เราต้องหัวเราะให้มากขึ้น เพื่อจะมีความสุขกับตัวเราเอง
We need to be honest and fair
when interacting with people.
เราต้องซื่อสัตย์และเที่ยงธรรม เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น
We need to establish
a strong ethical basis as a way of life.
เราต้องสร้างมาตรฐานคุณธรรมที่มั่นคงในการดำรงชีวิต
we need to see more
other than our own little fantasies.

เราต้องมองให้ลึกซึ้งกว่าเพียงแค่ฝันเล็กๆของตนเอง
we need to hear more
and listen to the needs of others.

เราต้องฟังให้มากขึ้นและรับรู้ถึงความต้องการของผู้อื่น
we need to give more
and take less.

เราต้องให้ ให้มากขึ้น และรับให้น้อยลง
we need to share more
and own less.

เราต้องแบ่งปันให้มากขึ้น และเก็บเกี่ยวเข้าตัวให้น้อยลง
We need to realize the importance of the family
 as a backbone to stability.
เราต้องตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัวเพื่อว่าเป็นแกนหลักของความมั่นคง
we need to look more
and realize that we are not so diffent from one another.

เราต้องมองให้ทั่วถึงมากขึ้น และตระหนักว่าตัวเรานั้นไม่ได้แตกต่างจากผู้อื่นเลย
We need to create a world where
 
we can trust one another.
เราต้องสร้างโลกที่เราสามารถไว้วางใจเชื่อใจกันและกันได้
we need to creat a world
where everyone can peacefully live the life they choose.
เราต้องสร้างโลกที่คนทุกคนสามารถจะใช้ชีวิตตามปรารถนาของตนได้อย่างสงบสุข

ยังมีบทกลอนดีๆต่อไปอีกเกือบ 20 หน้า จะเอามาแปลไปเรื่อยๆนะคะ อ่านแล้วอ่านอีกได้ไม่รู้เบื่อ อ่านแล้วคิด ทำให้เรามีจิตใจดีซึ่งอ.วิจารณ์บอกไว้ว่า คุณค่าสูงสุดของ KM ก็อยู่ในระดับจิตใจ จิตวิญญาณ นี่แหละค่ะ

มีบทหนึ่งข้างบนที่ว่าเราต้องสร้างมาตรฐานคุณธรรมที่มั่นคงในการดำรงชีวิต อ่านแล้วคิดถึงบันทึกชีวิตพอเพียงของอ.วิจารณ์  นะคะ

ต้องขอขอบคุณ อ.กานดา รุณนะพงศา ที่ช่วยกรุณาทักท้วงคำแปลในย่อหน้าที่ 11 ของบทกลอนข้างต้น ดังที่ได้แก้ไขไว้แล้วให้ถูกต้องตรงความที่แท้จริง ดีใจมากๆค่ะที่มีคนมาช่วยกันทำให้บทกลอนนี้ถูกต้องสวยงามยิ่งๆขึ้น เพราะโดยใจจริงแล้วไม่อยากแปลเลย เนื่องจากเชื่อว่าตนเองไม่สามารถจะรักษาความงดงามของคำในต้นฉบับได้ ถ้ามีคนอ่านเข้ามาช่วยกันแก้ไข แต่งเติมเช่นนี้ จะเป็นกำลังใจให้ทำต่อไปค่ะ ขอบคุณมากจริงๆ โลก GotoKnow ดีอย่างนี้เอง