บันทึกกิจกรรม ดร.กฤษดา

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2549

วันนี้ 12 กค.49  เตรียมงานและยืนยันวิทยากรที่จะมาบรรยายในที่ 13 นี้ .

เวลา 21.00น. อาจารย์ได้เข้าไปในชั้นเรียน และอ่านตรวจสอบบันทึกของนักศึกษา  4 คนคือ

 • นางสาวกรวิภา จันวัน
 • นางสาวหยาดนภา สลาม
 • นางสาวรัชนี วงศ์เลาหกุล
 • นางสาวสุพาพร แซ่ฮึง
 • นายเวโรจน์ ทองเถาว์
 • พบว่า นักศึกษาได้อ่านค้นคว้ามาจากหนังสือ วารสาร และเวบไซต์   จำนวนมาก ถ้านักศึกษาได้ไปแสวงหาอ่านก็จะเป็นประโยชน์มากทีเดียว

  ใกล้กำหนดส่งบทความแล้วนะครับ

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิด  ความเห็น (0)