KFC(oP)บ้านผู้หว่าน ๒

JJ
B2B เพื่อเชื่อมต่อกับ เครือข่าย UKM

 Computing คุณเอื้ออำนวย ผู้หว่าน๒ และ UKM

  เรียนทีมงาน KFC(oP)บ้านผู้หว่าน๒ ที่นับถือ ขอเรียนเชิญ พวกเรา

 "แสดงความคิดเห็น ในการจัดติวเข้ม เสริมสร้าง คุณอำนวย รุ่นใหม่ๆ ผสมผสานกับการ เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ของชาวมหาวิทยาลัยครับ"

 Computer

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 Computing   เรียนทีมงานบ้านผู้หว่าน๒ รบกวนเล่าประสบการณ์ ข้างล่างด้วยครับ

http://gotoknow.org/ask/uackku/114