Computing คุณเอื้ออำนวย ผู้หว่าน๒ และ UKM

  เรียนทีมงาน KFC(oP)บ้านผู้หว่าน๒ ที่นับถือ ขอเรียนเชิญ พวกเรา

 "แสดงความคิดเห็น ในการจัดติวเข้ม เสริมสร้าง คุณอำนวย รุ่นใหม่ๆ ผสมผสานกับการ เสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ ของชาวมหาวิทยาลัยครับ"

 Computer

JJ