สมมุติว่าคนเราเกิดมาแล้ว เล่าเรียนศึกษาหาความรู้เตรียมการเพื่อชีวิต พอมาอายุ 20 ปีเริ่มทำงานประกอบอาชีพ มีรายได้เดือนละ 6,000 บาท(เอาขั้นต่ำสุดครับ) แล้วเงินเดือนขึ้นเพียงร้อยละ 5 ต่อปี คิดไปถึงอายุ 60 ปี รวมอายุทำงาน 41 ปี คิดแล้วมีรายได้รวมทั้งสิ้น 9,204,228 บาท(เก้าล้านเศษ) สมมุติอีกว่าใช้ส่วนตัวดำเนินชีวิต วันละ 250 บาท คิดเป็นเงิน 3,743,812 บาท ถ้าซื้อรถผ่อนรวมแล้วอาจจ่ายเป็นเงิน 1,500,000 บาท เติมน้ำมันรถวันละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 1,497,525 บาท ซื้อบ้านเล็กๆ(ผ่อน) รวมจ่าย 1,500,000 บาท รวมเบ็ดเสร็จจะเหลือเงิน ประมาณ 962,890 บาท นี่แหละครับชีวิตของมนุษย์เงินเดือน แต่จริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนี้หรอก ส่วนใหญ่แล้วจะติดลบมากกว่า ชีวิตสิ้นแล้วจึงหมดหนี้ หรือบางคนอาจไม่หมดก็ได้ เพราะจ่ายเกิน ลูกหลานอาจต้องมารับภาระหนี้อันนั้นต่อไป แต่หากเป็นชีวิตที่พอเพียงในชนบท ไม่มีเงินเดือน แต่มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติน่าจะอยู่อย่างมีความสุข พอดีในชีวิตมากกว่าคนเมืองที่เป็นมนุษย์เงินเดือน ลองคิดดูนะครับ ว่าอย่างไหนสุขแท้จริงมากกว่า