๓๙. เรียนรู้วิธีหายใจกับ 'ความรักมีพลัง' : ดนตรี กวี ศิลป์ ของศักดิ์สิริ มีสมสืบ


เมื่อวันเสาร์ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ช่างให้บังเอิญเหลือเกินที่ผมได้ซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านและได้เห็นรายการคอนเสิร์ตของศักดิ์สิริ มีสมสืบ 'ความรักมีพลัง' ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไปสิครับ อยากไปดูไอเดีย วิธีคิด วิธีมอง ศิลปะแห่งชีวิตในการสะท้อนโลกออกจากจิตใจที่สมดุลกลมกลืน และการเล่นมุขด้วยปฏิภาณแปลกๆขำๆของศักดิ์สิริ คอนเสิร์ตมีตอนเย็น ๑-๓ ทุ่ม 

กลุ่มผู้ชมขนาดพอเหมาะ ทั้งมากันเป็นครอบครัว มาเป็นกลุ่ม และมาแต่เพียงลำพัง ได้พบผู้คนคุ้นเคยที่เป็นคอเดียวกันอยู่บ้างพอสมควร เห็นกลุ่มแฟนคลับของศักดิ์สิริแล้วก็ให้แปลกใจ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนหนุ่มคนสาวและคนรุ่นใหม่ แต่บุคลิกและการสร้างบรรยากาศที่เป็นไปเองของงานคอนเสิร์ต ก็สัมผัสได้ถึงความเป็นนักฟังดนตรีและมีวิถีรสนิยมทางศิลปะในแนวของศักดิ์สิริ มีสมสืบ สบายๆ เรียบง่าย แข็งแกร่งแต่สุภาพอ่อนโยน เนืองแน่นอยู่หน้างานเพื่อรอให้ประตูเปิดเข้าชม ทว่า กลับไม่วุ่นวายและอึกกระทึกเลย ต่างยืนพูดคุยและทักทายเหมือนบรรยากาศการสมาคมกันของหมู่มิตร ได้กลิ่นอายของชื่องานจริงๆว่า 'ความรักมีพลัง'

  ศิลปะการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงความเป็นซึ่งกันและกันของผู้คน 

คอนเสิร์ตแสดงที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ขนาดกระทัดรัดบนชั้น ๒ ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ความจุสักประมาณ ๓-๔ ร้อยคน ที่หน้าห้องแสดงนั้นออกแบบและจัดวางองค์ประกอบกิจกรรมให้เชื่อมโยงกับคอนเซ็ปของคอนเสิร์ต คือ ดนตรี กวี ศิลป์ เพื่อร่วมกันบูรณาการและนำผู้คนเข้าสู่บรรยากาศการสื่อสะท้อน 'ความรักมีพลัง' มีกลุ่มทำกิจกรรมศิลปะนั่งคุยและวาดรูปด้วยกัน

การทำงานศิลปะและการวาดรูป กลายเป็นสื่อเรียนรู้ที่จะสร้างความงามและสะท้อนความงดงามเข้าสู่จิตใจตนเองของปัจเจก เรียนรู้ที่จะแบ่งปันสี พู่กัน และกระดาษ ปรับตัวและน้อมตนรอคอย ปรึกษาหารือ ขอคำแนะนำ เอื้ออาทรและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการวาดรูป เป็นการเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่น พร้อมกับได้ความเติบโตงอกงามไปด้วยการเป็นที่รักของคนอื่น เป็นศิลปะแห่งความรักของผู้คน

  Civic Education-Civil Learning, Through Art Practice : สุนทรียภาพและความรื่นรมย์ขนาดครอบครัว 

เด็กๆได้รับประสบการณ์แก่ตนเองในการสร้างสรรค์ออกมาอย่างผสมผสาน เห็นจิตใจ ความคิด และการสนองตอบของมือตามที่วาดรูประบายสีให้สะท้อนความคิดจิตใจ ได้ลิ้มลองจิตวิญญาณแห่งความเป็นอิสระและเสรีภาพแห่งชีวิต เมื่อเห็นการไหลและผสมผสานกันจากสีหนึ่งที่ให้ผลออกมาอีกสีหนึ่ง ก็ได้ประหลาดใจและอัศจรรย์ใจกับกระบวนการที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติของสีและน้ำ มีผู้คนแปลกหน้าหลากหลายห้อมล้อม มีพ่อแม่และผู้ใหญ่คอยดูแลจนกลายเป็นความอุ่นใจ มั่นใจ ได้สัมผัสกับแง่งามและก่อเกิดพื้นฐานความวางใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ประสบการณ์ทางสังคมผ่านกิจกรรมศิลปะในพื้นที่สาธารณะอย่างนี้ จึงย่อมสามารถเป็นการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังสำนึกพื้นฐานของความเป็นพลเมืองอันพึงประสงค์ สำหรับคนรุ่นอนาคต

เด็กชายผาเมฆ มีสมสืบ ลูกชายของศักดิ์สิริ มีสมสืบ ออกมาร่วมร้องเพลงกับพ่อ เป็นพลังชีวิตแห่งรัก ปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมให้ได้ความประทับใจกับความใสซื่อไปด้วย มีความเป็นธรรมชาติ และเห็นอัธยาศัยของชาวบ้านจากชนบทบ้านเกิดที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

  เล่นสกรีนเพลย์ด้วยชุดภาพเขียนสีน้ำ 

ด้านข้างเวทีฉายภาพเขียนสีน้ำฝีมือของศักดิ์สิริเอง เป็นชุดรูปเขียนที่เขียนสถานที่และทิวทัศน์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นศิลปะการทำสกรีนเพลย์ที่เรียบง่ายแต่พอเพียงสำหรับแนวเพลงและอารมณ์ของงานคอนเสิร์ตครั้งนี้

ผมพอจะรู้จักศักดิ์สิริทั้งงาน ตัวตน และทุนชีวิตของเขา เขาเป็นสมาชิกกลุ่มจิตรกรสีน้ำกลุ่มไวท์ที่โดดเด่นที่สุดกลุ่มหนึ่งในวงการศิลปะคนรุ่นใหม่ของประเทศในยุค ๒๐-๓๐ ปีก่อน มีพื้นฐานการฝึกฝนและเคี่ยวกรำตนเองในงานจิตรกรรมมามาก รวมทั้งทำความรู้จักกับจิตวิญญาณของตนและศึกษาแนวทำงานแบบเซนกับจ่าง แซ่ตั้ง งานสีน้ำของเขาเลยก็งามกลมกลืนไปกับบทเพลงและบรรยากาศลำนำกวี

  บนเส้นทางชีวิตและสายธารแห่งรัก 

อีกสีสันหนึ่งและเป็นความงดงามแห่งรักที่แน่นหนัก ก็คือการมาร่วมเวทีของกลุ่มศิลปินรับเชิญ วงมาซารี ของพิบูลย์ศักดิ์ ละครพล หรือพี่ปอนด์ของแฟนเพลงเพื่อชีวิตและคนอ่านหนังสืออ่านบทกวี พร้อมกับสมาชิก ชูเกียรติ ฉาไธสง และ พยัฆ ภูวิชัย มือแต่งและเรียบเรียงเพลงเพื่อนกัน ๓ คนมาร่วมย้อนรำลึกความทรงจำงดงามและถ่ายทอดพลังแห่งรักที่กลั่นจากชีวิตอันเข้มข้นเมื่อครั้งเก่าก่อนของกลุ่มคนหนุ่มผู้มุ่งแสวงหาความหมายแห่งชีวิตจากชนบทสู่กรุงเทพมหานครจากต่างความเป็นมา แต่ได้มาร่วมเผชิญความทุกข์ยากว่างเปล่าต่ำสุดจนถึงความเฟื่องฟูสูงสุดด้วยกัน ก่อนต่างก็มีแนวดำเนินไปตามทางชีวิตตนเองดังในปัจจุบัน

พิบูลย์ศักดิ์ ละครพลและกลุ่มคนทำเพลงวงมาซารี มาร่วมสนทนาและเล่นเพลง ศักดิ์สิริ มีสมสืบลงนั่งเล่นเม้าท์ออร์แกนคลอไปด้วยอยู่ข้างๆ ถึงแม้ต่างคนต่างมีเส้นทางไปในชีวิตของตนเอง แต่เมื่อกลับมารวมตัวชั่วคราวและเล่นเพลงด้วยกัน ดนตรีและบทเพลงแห่งชีวิตก็ไหลหลั่งออกมาผสมผสาน ไพเราะและให้ความอิ่มปีติในใจด้วยความเป็นชีวิต

  พลังแห่งความรักและความงาม 

การแสดงของศักดิ์สิริ มีสมสืบเป็นเพลงและดนตรีแนวอคูสติก มีดนตรี ๓ ชิ้นและเปอร์คัชชั่นมาช่วยเป็นแบ็คอัพให้ ไม่ต้องมีการปรุงแต่งเวทีให้อลังการจนเกินตัวและเกินความเป็นศิลปะ ศักดิ์สิรินั้นเป็นคนทำงานศิลปะถึงทุกด้าน ทั้งวาดรูป เขียนกวี แต่งเพลง เล่นดนตรี และร้องเพลง ด้วยเหตุนั้น จึงทำให้ทั้งวิธีพูด การถ่ายทอดอารมณ์ และการสื่อสะท้อนกับการแสดงออกของผู้ชม มีความผสมผสานกลมกลืน ส่องสะท้อนกันและกันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะชิ้นเดียวกันทั้งงาน

หลังจากได้ภิญโญ รุ่งแสง ดีเจรายการเพลงของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย มาเป็นผู้ดำเนินรายการให้แล้ว ศักดิ์สิริก็แสดงความเก๋าของความเป็นคนเล่นลิเกและนักเชียร์รำวงเก่าโดยหยุดในแต่ละตอนด้วยการเชิญให้ผู้ชมรอคอยพบกับศิลปินรับเชิญคนต่อไป เสร็จแล้วก็ขออำลา เดินลงเวที อ้อมฉากและวนเข้าด้านหลังเวทีแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าชิ้นเดียวแบบย่นๆ จากนั้นก็เดินออกจากประตูด้านข้างเวทีอีกด้านหนึ่งแล้วก็ขึ้นสู่บนเวที เล่นต่ออย่างหน้าตาเฉย แม้ทำครั้งที่สองก็ยังคงได้ความขบขันของผู้ชมรวมทั้งผมเองไปด้วยอยู่ดี ผมนั้นเคยนั่งคุยเรื่องการเล่นลิเกและเป่าแตรเชียร์รำวงกับศักดิ์สิริ พอเห็นมุขนี้ก็ขำ เพราะมันเป็นวิธีง่ายๆของการเปลี่ยนฉากและเรื่องราวของลิเกนั่นเอง ทว่า คนที่สามารถนำมาเล่นแล้วดูเป็นศิลปะที่ช่างดูงามและลงตัวได้อย่างนี้ คงจะมีเพียงศักดิ์สิริ

        ความกวีและคำจากคลื่นหัวใจแห่งรัก 

พจนาถ พจนาพิทักษ์ คนทำดนตรีของรายการคน ค้น คน ก็มาร่วมเล่นด้วย ๓ เพลงซึ่งไพเราะและได้ความเป็นศิลปะของการเล่นดนตรีมาก จากนั้นก็ผสมผสานไปกับการอ่านบทกวีของไพวรินทร์ ขาวงาม และเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งการยกวงมาร่วมของวงมาลีฮวนน่า ผู้ร้องและพลิ้วไหวท่วงทำนองเป็นตัวโน๊ตดนตรีไปทั้งตัว

เนาวรัตน์ พงไพบูลย์นั้น เล่นครบทั้งดนตรี กวี ศิลป์ และผมนั้นก็เคยชมการเล่นขลุ่ยและอ่านบทกวีของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์มาหลายครั้ง ก็เพิ่งตระหนักในครั้งนี้ว่าการอ่านบทกวี การเล่นขลุ่ย และการร้องเพลงสดของเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ในเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ช่างไพเราะและได้อารมณ์งดงามมากอย่างยิ่ง

เป็นคอนเสิร์ตของศักดิ์สิริ มีสมสืบ กับความเป็นเวทีดนตรี กวี ศิลป์ ที่ประสบความสำเร็จในการพาคนดูได้เดินเข้าไปสัมผัส ความรักมีพลัง ได้อย่างรื่นรมย์ตลอด ๓ ชั่วโมงเศษ อย่างไม่ผิดหวังเลยทีเดียว งามและกำลังพอดีๆ.

หมายเลขบันทึก: 382762เขียนเมื่อ 8 สิงหาคม 2010 02:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 23:20 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (20)

สวัสดีครับอาจารย์

มาเยี่ยมเยียนยามดึกครับ กิจกรรมน่าสนุกเชี่ยวนะครับ เป็นกำลังใจให้ในการทำงานนะครับอาจารย์วิรัตน์

สวัสดีครับท่านอาจารย์ วิรัตน์ ติตามงานของศักดิ์ศิริมาตลอด ที่โดนใจในซีไรท์ คือ"หมานำเกวียน"

เห็นบรรยากาศในงาน ผู้ร่วมงาน คุ้นชินหลายคน

พจนารถ สมัยหนึงไปนั่งฟัง การรุมสรัมดอกไม้ดำ สมพงษ์ ทวี จากวาทกรรม"กวีโรแมนติคจงไปตายเสีย "งานนั้นกวีกวีหลายคนรวมทั้งพจนารถ ไปนั่งถกปัญหากันที่บ้าน กานติ ณ ศรัทธา ปี สามห้า

อาจารย์นำบันทึกนี้มาทำให้นึกถึงอดีตครับ

ด้วยความขอบคุณครับ

อาจารย์ครับไม่ได้เห็นพิบูลย์ศักดิ์นานมาก เคยเห็นแต่ศักดิ์ศิริ ชอบตรงที่มีกิจกรรมให้ครอบครัวทำร่วมกันครับ ที่สำคัญมีน้าเนาว์ไปด้วย ฮ่าๆๆ

ชอบงานของศิลปินทุกท่านเลยค่ะ แต่จะได้อ่านงานของ พิบูลศักดิ์ และ พจนา มากกว่า ว้าว ดช. ผาเมฆ

ศิลปะ รังสรรค์ พัฒนา ความรัก เป็นพลัง สร้างสรรค์โลก ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะอาจารย์

เริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยการแวะเข้าบ้านอาจารย์

เก็บเกี่ยวความสุขจากสิ่งที่เห็น...แต่เช้าเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

สร้างสรรค์สังคมและโลก  อย่างมีคุณค่าจริง ๆนะคะ

 • สวัสดีครับคุณหลวงเวชการครับ
 • ขอบคุณอย่างยิ่งในกำลังใจครับ
 • ขอให้คุณหลวงเวชการมีความสุขและมีกำลังใจในการทำงานด้วยเช่นกันครับ
 • สวัสดีครับลุงวอญ่าผู้เฒ่าครับ
 • ลุงวอญ่าผู้เฒ่านี่มีทุนทางสังคมเยอะหลากหลายดีมากเลยนะครับ มีวงจรชีวิตอยู่ในชุมชนแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์งานทางปัญญาหลายวงการ
 • หมานำเกวียน เป็นบทกวีเร้าอุดมคติความเป็นครูและความอุทิศตนเพื่อชาวชนบท
 • ศักดิ์สิรินั้นนอกจากในอดีตเคยเป็นครูแล้ว ปัจจุบันก็ยังคงทำโรงเรียนและงานให้การศึกษาเรียนรู้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมอยู่ จึงยังคงมีทรรศนะทางการศึกษาที่ดีๆออกมาอยู่เสมอ
 • กวีและคนทำงานศิลปะบางทีก็ดูเหมือนว่าเล่นกันแรงนะครับ แต่ถ้าหากดูประกอบเข้ากับบริบท ไม่ได้ดูเพียงตัวบทคำพูดที่ว่า 'กวีโรแมนติคจงไปตายเสีย' แล้วละก็ ความหมายก็มักจะให้นัยไปอีกแบบ เมื่อก่อนนี้ เมื่อพูดถึง 'กวีโรแมนติค' แล้วละก็ เป็นอันเข้าใจกันได้ทันทีครับว่าหมายถึงใคร ฟังดูแล้วเหมือนเอาวรรคทองของงานเขียนทั้งไทยและเทศมาล้อเลียนเล่นอย่างคนเป็นพันธมิตรทางน้ำหมึกต่อกัน
 • อย่างนี้ต้องพูดต่อหลังจาก ๒-๓ ทศวรรษผ่านไปว่า 'กวีแก่ไม่เคยตาย : The old poet never die' แม้มักจะเป็นโรคกระเพาะกันเพราะไม่มีตังค์ซื้อข้าวกิน ก็ไม่ตาย เนื่องจากกินกวีแล้วอิ่มแทนกินข้าว ฮา
 • พจนาถช่างร้องและถ่ายทอดอารมณ์ดนตรีดีมากจริงๆเลยนะครับ ผมเพิ่งเคยได้ดู โดยเฉพาะเพลงในสำเนียงปักษ์ใต้
 • ทำงานวันนี้เพื่อเป็นความทรงจำให้ได้นึกถึงแสนงามอย่างนี้อยู่เสมอๆนี่ ทำให้ชีวิตมีพลังแห่งรักดีนะครับ
 • สวัสดีครับอาจารย์ ดร.ขจิตครับ

  • งานนี้ผมได้ความประทับใจน้าเนาว์ชาวเมืองกาญจน์ของอาจารย์มากยิ่งขึ้นไปอีกจากการอ่านบทกวีและการร้องเพลง
  • การอ่านบทกวีครั้งนี้ให้พลังมากอย่างยิ่งครับ อาจจะเป็นเพราะลักษณะของกลุ่มคน Setting ได้ และคนเล่นกีตารคลอเป็นชูเกียรติ ฉาไธสง ซึ่งทั้งเข้าทางกันกับกวีเนาวรัตน์และเป็นคนทำงานเพลง-กวี-วรรณกรรม เลยเป็นการแจมที่ลงตัวที่สุด รับส่งจังหวะและอารมณ์กันอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ
  • ส่วนการร้องเพลงนั้น งานนี้ผมถึงได้ตระหนักว่ากวีเนาวรัตน์นั้นร้องเพลงเพราะ ได้ความเป็นการแสดง และมีพลังที่สื่อสะท้อนภายในมากครับ
  • สวัสดีครับคุณ poo ครับ
  • งานนี้เป็นการรวมตัวกันของศิลปินที่ทำให้สังคมไม่แห้งแล้งจนเกินไป
  • สวัสดีครับคุณณัฐรดาครับ
  • ถือเป็นการได้เปลี่ยนอริยาบทและได้ความผ่อนคลายสบายใจนะครับ
  • สวัสดีครับคุณครูคิมครับ
  • เห็นด้วยกับคุณครูคิมมากครับ
  • ดนตรี กวี ศิลป์ เป็นการสร้างสรรค์โลกและสังคมให้งามมาจากข้างใน
  • คุณครูคิมและหมู่มิตรก็เป็นจิตรกรที่เขียนและวาดความงามลงไปในจิตใจเด็กๆด้วยเช่นกันนะครับ
  • เห็นบรรยากาศบนเวทีเลยครับ
  • เคยมีโอกาสชมคุณศักดิ์สิริ ร้องและเล่นกีตาร์บนเวที รวมถึงพูดคุยมาแล้วครั้งหนึ่ง ที่สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก แต่หลายปีมาแล้วครับ..ชอบครับ
  • ขอบคุณอาจารย์ครับ
  • สวัสดีครับอาจารย์ธนิตย์ครับ
  • งานในแนวอย่างศักดิ์สิริ มีสมสืบ ทั้งดนตรี กวี ศิลป์ สามารถบูรณาการเข้าสู่การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างกลมกลืนคนหนึ่งเลยนะครับ
  • ผมเคยไปร่วมจัดเวิร์คช็อปกับแกที่ชลบุรี จำเพาะศักดิ์สิริก็สะดุดความคิดคนสอนหนังสือและสถานศึกษา ถึงกับต่อยอด เชิญแกกลับไปทำเวิร์คช็อปให้เฉพาะกลุ่มต่ออีกรอบเลย

  สวัสดีคะ อาจารย์วิรัตน์

  • ขอบคุณคะที่ชวนไปร่วมซาบซึ้งพลังแห่งความรักในงานนี้ ความรักของครูไวศ์ ศักดิ์สิริ และศิลปินรับเชิญทุกท่านที่ส่งผ่านบทกวี บทเพลง และศิลปะ ทำให้มองเห็นความรักในทุกสิ่งอย่าง และสามารถมองข้ามบางสิ่งไปได้กับคำพูดน่ารักๆ ของครูไวศ์ ...

  คุณกำลังเอ็นดูในความบกพร่องของคนอื่นอยู่รึเปล่า คุณคงไม่เลิกรักใครเพียงแค่เค้ามีสิวอยู่บนใบหน้าหรอกนะ ..

  • ได้ซาบซึ่งกับความรัก ความเข้าใจของเพื่อน ที่แสดงออกแบบมองตาก้อรู้ใจ คุยกันได้ข้ามวันข้ามคืน แบบไม่ต้องพูดคุยกัน แต่ส่งภาษาด้วยดนตรี บทกวี และศิลปะ ..
  • ได้พบบรมครูในวงการดนตรี กวี ศิลปะ หลากหลายท่าน แต่ที่ได้สัมผัสและชื่นชมถึงทุกวันนี้ คือ อาจารย์อวยชัย จินวรรณ ครูศิลปะจาก รร.ปากเกร็ด

                 
  ผศ.ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ (ขวา), อาจารย์อวยชัย จินวรรณ ครูศิลปะจาก รร.ปากเกร็ด (ซ้าย) และด้านหลัง พิบูลศักดิ์ ละครพล กำลังให้สัมภาษณ์ หน้าห้องแสดง ดนตรี กวี ศิลปะ

  • ครูผึ้งงาน ครูมืออาชีพ ครูยอดมหัศจรรย์ (ขอยืมคำอาจารย์มาใช้) ที่นำศิลปะมาใช้ในการดำเนินชีวิต และประสานความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้น่าประทับใจ และมีความสุข โดยเฉพาะเด็กๆ ลูกศิษย์ของอาจารย์ ..
  • ขอบคุณอีกครั้งคะ ..

    อันดนตรีกวีศิลป์สิ่งเทพเสก

  เป็นปัญเจกบุคคลน่าสงสัย

  คนที่ได้คนที่เป็นซาบซึ้งใจ

  คนทั่วไปสรรเสริญเจริญพร

  *********************

  มีความสุขกับการเป็นลูกที่นำความภาคภูมิใจมาสู่แม่ของเรานะคะพี่อาจารย์...

  สวัสดีครับอาจารย์ณัฐพัชร์

  • อาจารย์อวยชัย จิณวรรณนี่เป็นครูจอมมหัศจรรย์สำหรับผมมากเลยละครับ
  • ในแง่ของการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษา อาจารย์อวยชัยจัดว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการแก้ปัญหาการศึกษาเรียนรู้ด้วยการปฏิรูปสื่อและการสอน
  • อาจารย์มีวิธีคิดสร้างสรรค์สื่อและวิธีสอนที่จะสามารถทำให้การเรียนการสอนเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนและความเป็นกลุ่ม ได้อย่างเป็นองค์รวม มีความเป็นบูรณาการ และเกิดการจัดระบบตนเองในกลุ่มต่างๆไปด้วย
  • ผมเคยร่วมทำเวิร์คช็อปให้กลุ่มครูผู้สอนศิลปะของจังหวัดชลบุรีและภาคตะวันออก ได้เห็นอาจารย์อวยชัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการสอนโดยพัฒนาปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆที่เชื่อว่าสามารถเรียนรู้และขยายผลให้แก่คนทั่วไปได้เป็นอย่างดีครับ คือ......

            (๑) การทำสื่อและออกแบบกระบวนการเรียนการสอนเอง
            (๒) การสอนและนำเสนอสื่อด้วยการเล่านิทานผสมผสานกับกิจกรรมการสอน 
            (๓) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยความสนุกสนาน

  • สวัสดีครับน้องคุณครูอ้อยเล็ก
  • ไปเยือนกิจกรรมของคุณครูคิมและไปร่วมแข่งขันกีฬาของเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลที่นครสวรรค์ คงได้ความประทับใจกลับมามากมายนะครับ
  • มีความสุขและได้ความงอกงามในการน้อมกราบแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ทุกคนนะครับ

  ขอบคุณที่มาเยี่ยมชมผลงานครับ ความรู้ที่อาจารย์นำมาฝากเป็นประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นครูจะพยายามนำไปปรับใช้กับนักเรียนและชุมชน ผมสอนศิลปะเด็กชั้นประถม อาจารย์ช่วยแนะนำข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสอนโดยเฉพาะเรื่องวิธีคิดแบบสร้างสรรค์จะเป็นประโยชน์มากครับ

  สวัสดีครับคุณครูพีระพงษ์ครับ

  • งานและชีวิตของครูมีพลังมากเลยละครับ
  • หากมีโอกาสจัดเวิร์คช็อปหรือนัดพบปะกันแบบสบายๆในหมู่ครูและคนทำงานศิลปะแถวอีสานของครูแล้วละก็ บอกกล่าวกันบ้างนะครับ
  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี