.......วันหยุดยาวแบบนี้ หลายคนกลับบ้าน และหลายคนก็พักผ่อนกันอย่างเต็มอิ่ม ผมมีงานเร่งด่วน ๒- ๓ งาน ครั้นจะหยุดและพัก ก็กลัวไม่เสร็จ ก็เลยนั่งทำงานที่บ้านพัก แต่ก็ผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงที่ชอบระหว่างทำงาน...

 

วันอาทิตย์ ผมจะต้องสอนนักศึกษา และแน่นอนผมต้องเตรียมการสอน ด้วยผมไม่ได้เป็นครูโดยอาชีพ ทำให้ต้องทำการบ้านหนักกว่า คุณครูจริงหลายเท่านัก .....

กระบวนการเรียนการสอนของผม ออกแบบกระบวนการโดยอิสระ มีเป้าหมายว่าทำอย่างไรให้นักศึกษา มีความสุข สนุกสนานและอยากเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ - ประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ ......กระบวนการเรียนการสอน ของผม จึงไม่ค่อยเหมือนคุณครูท่านอื่น (ที่สอนที่เดียวกัน)และก็พยายามคิดวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้นักศึกษาได้ท้าทายความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน .......

ค่อนข้างโชคดีที่มีองค์กรพัฒนาเอกชน ที่มาทำงานพัฒนาในพื้นที่ และทำงานในประเด็นที่ผมสอนนักศึกษาอยู่ จึงคุยกันว่า "เราจะร่วมกันพัฒนาคนกลุ่มนี้ได้อย่างไร" ทางองค์กรพัฒนาเอกชน ก็ยินดีที่จะร่วมกัน "สร้างคน" เพื่อสอดรับกับงานพัฒนาในพื้นที่ ผมคิดหนักทุกครั้งที่จะสอน คิดในส่วนของกระบวนการเรียนการสอนใหม่ ๆ (ปกติผมมีงานสอน สัปดาห์ละครั้ง) ...

 

สำหรับท่านคุณครูมืออาชีพ หรือ ผู้มีประสบการณ์ ขอร่วมช่วยแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ เพื่อว่าผมจะได้นำไปใช้กับนักศึกษา ...ร่วมด้วยช่วยผมหน่อยครับ