เรื่องเล่าเกี่ยวกับเซลล์ (๐) : หน้าหลัก (เมนูหลัก)

beeman 吴联乐
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จะต้องจัดการ การเรียน-การสอนเสียใหม่ ให้เหมาะกับเวลา ดังนั้นจึงต้องพึ่งพา GotoKnow

   วันนี้เป็นวันแรกที่ได้ไปสอนวิชา Cell and Molecular Biology รหัสวิชา 258211 ต่อจาก อาจารย์ศิริพงษ์ เปรมจิต (รศ.ดร.) โดยเนื้อหาที่จะต้องสอนมีดังนี้

 1. Cells in perspective (2 h)
 • the cell theory
 • structural organization of the cell
 • prokaryotic cell organization
 • eukaryotic cell organization
 • major investigative methods of cells and molecular biology
 • Membrane structure and function (2 h)
  • molecular organization of the membrane
  • transport of melecules across the membrane
 • Organization of the cytoplasm (6 h)
  • endeplasmic reticulum and Golgi Apparatus
 • The cell surface (3 h)
  • cell juntions & extracellular matrix

     วิชานี้มีผู้ลงทะเบียนเรียน 4 section เป็นจำนวนทั้งสิ้น 684 คน (สายวิทยาศาสตร์การแพทย์) สอนวันอังคาร เวลา 15.00-17.00 น. และวันศุกร์เวลา 16.00-17.00 น. รวมเวลาทั้งหมดที่จะต้องสอน คือ 13 คาบ แต่เวลาที่เหลืออยู่ก่อนสอบ Mid term (31 ก.ค.-4 ส.ค.49) เหลือเพียง 2+3+3 = 8 คาบเท่านั้น (หายไป 5 คาบ) ซึ่งจะต้องมีการจัดการการเรียน-การสอนเสียใหม่ ให้เหมาะกับเวลา ดังนั้นจึงต้องพึ่งพา GotoKnow version ใหม่ ดังนี้

  • วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2549 เวลา 16.00 น. ไปที่ห้อง 311 อาคารเรียนรวมคณะวิทยาศาสตร์ ขณะเดินไปฝนก็ตกลงพอดี นิสิตห้อง 311 ไม่เต็มห้อง (จุได้สัก 300 คน)  มีนิสิตเดินมาหา 2 คน เพื่อขอวาง Handy drive แบบอัดเสียงได้ และขออนุญาตอัดเสียง ผมก็บอกว่าไม่ต้องอัดก็ได้ เพราะว่าจะสอนแบบไม่ต้องอัดเสียง แต่เมื่อจะอัดก็ไม่ขัดข้อง พอนิสิต 2 คนนี้วางเครื่องอัดเสียง อีก 20 คนก็ออกมาอัดเสียงบ้าง ซึ่งเป็นภาพที่ไม่ได้พบในปีก่อน ที่ได้สอนวิชานี้ (มีการพัฒนาในการใช้สื่อเพื่อการเรียนแบบ teaching mode กันอย่างเต็มที่)
  • ผมเริ่มเปิด GotoKnow ให้ดูในศูนย์รวมข้อมูลของ beeman และเข้าไปค้นหาคำ ใน Google search โดยค้นหาใน Gotoknow เพื่อหาเรื่องเกี่ยวกับเซลล์ ซึ่งผมใช้เป็นเลขรหัส (258211) แต่หาไม่พบ ต้องหาคำว่า "ชีววิทยา โมเลกุล" (เขียนคำแยก) จึงจะพบเรื่องที่ผมเตรียมไว้ 2 เรื่อง แต่ถ้าค้นหาด้วยป้าย (ค้นหาด้านล่าง) ไม่ว่าใส่คำไหน ก็จะพบเรื่องที่เขียนไว้ เพราะเป็นการค้นหาด้วย Keyword ใน GotoKnow ครับ
  • ต่อจากนั้น ผมก็สอนวิธีเรียนชีววิทยา แบบที่เคยเขียนบันทึกไว้ในบล็อก "เติมเต็มความรู้" ในชื่อบันทึก วิชาชีววิทยาไม่ใช่วิชา"ท่องจำ" แต่เป็นวิชาที่"ต้องจำ" โดย ยกตัวอย่างวิธีเรียน 2 วิธีดังนี้
  1. Etymology : นิรุกติศาสตร์ ว่าด้วยรากศัพท์ เช่น คำว่า "Prokaryote" มาจากคำว่า Pro (before) + Karyon (เกี่ยวกับ nucleus) รวมกัน ก็มีความหมายว่า "นิวเคลียสที่มีมาก่อน"  หมายถึงเซลล์พวกหนึ่งซึ่งนิวเคลียสไม่มีเยื่อหุ้ม เช่น เซลล์ของแบคทีเรีย เป็นต้น (ดู Prokaryote ใน Wikipidia) คำที่ใช้คู่กันกับ Prokaryote คือ "Eukaryote" มาจากคำว่า Eu (True แท้จริง) + karyon พอรวมกันก็มีความหมายว่า "มีนิวเคลียสที่แท้จริง" ได้แก่เซลล์ส่วนใหญ่ที่เรารู้จักกันในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเซลล์พืช เซลล์สัตว์ หรือเซลล์ของเห็ดรา เป็นต้น (ดู Eukaryote ใน Wikipidia)
  2. Depict : เป็นการเรียนโดยการดูภาพและคำบรรยายภาพ คำว่า "Depict" มาจากคำ 2 คำ คือ คำว่า "Describe" (บรรยายหรือพรรณนา) และ "Picture" (รูปภาพ) รวมความหมายว่า "พรรณนาด้วยภาพ" นั่นเอง หมายความว่า ภาพ 1 ภาพ แทนอักษรได้เป็นล้านตัวอักษร แล้วแต่ว่าเราจะตีความว่าอย่างไร อย่างเช่นภาพตัวอย่างเซลล์ (สัตว์) ดังต่อไปนี้ (แทนคำบรรยายได้สัก 3-4 หน้ากระดาษ A4) ครับ
       
     
   

   คลิกขยายภาพ

   
       
  • ต่อไปนี้จะเป็น หน้าหลักที่จะเชื่อมโยงไปสู่เรื่องเซลล์ แต่ละตอนครับ ที่เกี่ยวเนื่องกับวิชา Cell and Molecular Biology เป็นตอน ๆ นะครับ (คลิกเข้าไปอ่านได้ ครับ)

  ตอนที่ ๑

  ตอนที่ ๒ 

  ตอนที่ ๓ 

  ตอนที่ ๔

  ตอนที่ ๕

  ตอนที่ ๖

  ตอนที่ ๗

  ตอนที่ ๘

  ตอนที่ ๙

         หมายเหตุ ตอนใกล้จะเลิกสอน ผมเหลือบไปมองนาฬิกา เกือบ 5 โมงเย็นแล้ว ผมก็บอกว่า "วันนี้ยังไม่สอนอะไร" นะครับ สอนวิธีเรียน กับการเข้าไปอ่าน GotoKnow และวิธีค้นหา และบอกเลิกสอน นิสิตก็เดินมาเอาเครื่องอัดเสียงออกไป และบางคนก็พูดว่า "อาจารย์ไม่บอกว่า ไม่สอน หนูจะได้ไม่ต้องอัดเสียง" วันนี้ ก็เลยเป็นบทเรียนของ "การสอน" ที่ "ไม่สอน" ครับ

   

  หนังสืออ่านประกอบ

  บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 25th Anniversary Beeman  ความเห็น (23)

  เขียนเมื่อ 
  ดีจับครับ ต่อไปนายบอนจะได้เข้ามาทบมทวนความรู้เก่าๆ บ้างแล้ว ผมเคยเรียนแต่วิชา Cell Biology ครับ (รุ่นเดียวกับท่าน รองฯ ฝ่ายกิจการนิสิต) ยังไม่ได้เรียนลึกถึง Molecular ครับ
  แนน
  IP: xxx.19.65.246
  เขียนเมื่อ 
  ดีจังเลยค่ะ จะได้มาทบทวนความรู้ และยังสามารถอ่านข้อคิดและความรู้เพิ่มเติมจากอาจารย์ได้อีก NU นี้Hi Technologyจริงๆค่ะ ขอบคุณนะค่ะที่ทำเวปนี้ขึ้นมาค่ะ ปล.อาจารย์ค่ะ Textชื่อว่าอะไรนะค่ะของCampbell?
  เขียนเมื่อ 
  • โปรดดูตอนท้ายบันทึก แล้วกดที่ ตอน ๑ และ ตอน ๒ ซึ่ง Active อยู่
  • จะไปพบบันทึกต่อไป ที่มีหนังสืออ้างอิง
  Mr.Hondaman
  IP: xxx.150.97.97
  เขียนเมื่อ 

  อาจารย์คับ เนื้อหาที่สอนในอาทิตย์นี้คือตอนที่ 1กับ 2ใช่ไหมคับ ส่วนตอนที่ 3.....เอาไปสอนอาทิตย์ต่อๆไปใช่ไหมคับ

  เขียนเมื่อ 
  • ไม่ถูกเสียทีเดียว คือ เนื้อหาบทที่ 1 และ 2 ให้อ่านทบทวนสำหรับสัปดาห์ก่อน
  • ส่วนตอน 3 และ 4 ซึ่งยังไม่ได้เขียน เอาไว้ทบทวนในสัปดาห์นี้ (18,21 ก.ค. ครับ)
  นิสิต
  IP: xxx.28.21.4
  เขียนเมื่อ 

  อาจารย์ค่ะ หนูอยากให้อาจารย์บอกสิ่งที่จะต้องเรียนมาเป็นบท ๆ เลยค่ะไม่งั้นชาตินี้ก็คงอ่านไม่พบข้อสอบหรอกค่ะ

  495223XX
  IP: xxx.155.14.4
  เขียนเมื่อ 

  หนูก็คิดเหมือนกันกับคนนั้นค่ะ หนูคิดว่าอาจารย์น่าจะบอกเนื้อหาให้ชัดเจน ถ้าไม่งั้นชาตินี้ก็คงอ่านไม่พบข้อสอบจริงๆแหละค่ะ ขอความกรุณาด้วยค่ะ

                                      ด้วยความเคารพ

                         นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

  เขียนเมื่อ 
  • ในมุมมองของคน พยายามมองในแง่บวก หรือ Positive thinking ให้มากเข้าไว้
  • อย่าพยายามมองเฉพาะตนเอง ให้มองเผื่อคนอื่นด้วยครับ
  • ความรู้ก็คือความรู้ ไม่ใช่มีไว้เพื่อสอบอย่างเดียว
  เด็กน้อย ใกล้สอบ
  IP: xxx.155.14.4
  เขียนเมื่อ 
    อาจารย์ครับ  ตอนที่ 4 5 6 7 8 9  ที่จะสอบอ่ะ ครับ ไม่มีอ่ะ เดี๊ยว อาจารย์ จะเอา ลง ใช่ไหมครับ 
  เขียนเมื่อ 
  • ถูกต้องครับ
  เด็ก phar'cy
  IP: xxx.155.14.4
  เขียนเมื่อ 

  อาจารย์คับ เวลาสอบอ่านเฉพาะที่อาจารย์ลงเว็บจะทำข้อสอบได้หมดเลยรึป่าวคับ หรือต้องอ่านเพิ่มข้างนอกด้วย ถ้าต้องและต้องอ่านเล่มไหนคับ

   

   

  Mr.Hondaman
  IP: xxx.150.99.248
  เขียนเมื่อ 
  เห็นด้วยกับข้อความนี้คับ  แล้วอยากให้อาจารย์ช่วยลงเนื้อหาที่ 5 6 7 8 9 เร็วๆอ่ะครับผมว่ารูปภาพมันชัดเจนดีเข้าใจง่าย ใกล้สอบแล้ว
  ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงครับ  :)
  เขียนเมื่อ 
  • ข้อสอบคงไม่เกินจากเนื้อหาที่ลงไว้ครับ
  • ตอนนี้ทำงานเต็มที่อยู่แล้วครับ
  เด็ก phar'cy
  IP: xxx.28.21.4
  เขียนเมื่อ 
  ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยคับ
  pharcy nisit
  IP: xxx.113.45.198
  เขียนเมื่อ 
  ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับสำหรับเนื้อหาที่ลงในweb เพราะช่วยให้ผมย่นระยะเวลาในการอ่านหนังสือเรื่องเซลล์ที่เล่มใหญ่มาก  อาจารย์สรุปเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่ายครับ
  วุฒิชัย สังข์พงษ์
  IP: xxx.188.6.31
  เขียนเมื่อ 

  ขอพระขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งสำหรับการเล่าเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องที่ง่าย แถมยังตอบข้อสงสัยทำให้คนที่ได้เข้ามาอ่านเกิดความรู้ลึกรู้จริงยิ่งขึ้น รวมทั้งตัวกระผม หากมีใครสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเซลล์ผมจะได้แนะนำให้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์  และหากมีเวลากระผมจะขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยนะครับ

  ไม่ได้เรียนนาน ชักจะลืมจริงๆๆ

  แบบนี้ต้องอาศัย แรงของอาจารย์ชวยเคาะสนิมบางแล้วหละ....

  ขอบคุณมากนะคะ

  เขียนเมื่อ 
  • อ่านวิธีการให้กำลังใจของคุณ วุฒิชัยแล้วก็ใจชื้น มีกำลังใจขึ้นอีกเป็นกอง 
  • ยินดีครับที่จะเข้ามา ลปรร. 
  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณ คนอะไรชื่อยาวจริงๆ เจ้าหญิงจอมแก่น มีหนังสติกเป็นอาวุธ+ธนูคู่ใจ+ม้าตัวน้อยๆ ที่แวะมาเคาะสนิมที่นี่ ตอนนี้จะต้องเริ่มสอนใหม่อีกแล้ว กับนิสิตใหม่ ๕๑๗ คน

  เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณอาจารย์มากค่ะ

  ดีมากเลยหนูอ่านแล้วทำให้ได้ทบทวนความรู้...(เอาไปสอนนักเรียน)

  เขียนเมื่อ 

  สวัสดีครับ คุณครู sarunya

  • แวะเข้าไปดูภาพเจ้าของประวัติแล้วหน้าตาคุ้นๆ ครับ
  • bio รหัสเข้าปีไหนครับ
  • สิ่งที่มีประโยชน์ในบล็อก ยินดีให้นำไปประยุกต์ใช้ครับ
  ทวีศักดิ์
  IP: xxx.172.136.160
  เขียนเมื่อ 

  อาจาย์ครับ

  ผมได้อ่านหนังสือ ชีววิทยา 1 ของมหาวิทยาลับขอนแก่น

  รอยต่อระหว่างเซลล์สามารถแบ่งได้ 3 ชนิด

  1.tight junction

  2.gap junction

  3.adhering junctions

  อาจารย์ที่สอนผมบอกว่ามี 4 ชนิด

  อยากทราบว่าชนิดที่ 4 คืออะไรครับ

  เขียนเมื่อ 

  รอไปอีกสักนิด จะค้นคำตอบมาให้ครับ