ท่านผู้อ่านคงจะมีประสบการณ์พบเห็นคนเป็นนิ่ว หน้านิ่วคิ้วขมวด เหมือนถูกบีบ เห็นแล้วคงไม่อยากเป็นนิ่ว....

  เว็บไซต์เมโยคลินิกมีบทความสุขภาพ จดหมายข่าวอีเล็คโทรนิคส์ส่งถึงตู้ไปรษณีย์อีเล็คโทรนิคส์ และมีช่องทางให้ผู้ชมถามปัญหาสุขภาพได้

วันนี้มีข่าวดีเรื่องการป้องกันนิ่ว มีผู้ชมถามอาจารย์แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะว่า รักษานิ่วด้วยยาพื้นบ้านได้หรือไม่

อาจารย์ท่านตอบเก่งครับ... ท่านไม่ตอบกลับไปทันทีว่า ยาพื้นบ้านที่รักษานิ่วไม่ได้ผลอะไรทำนองนี้ ทว่า... บอกว่า ยาพื้นบ้าน (home remedy) ได้ผลเหมือนกัน เพราะน้ำป้องกันนิ่วได้

  วิธีตอบแบบนี้ทำให้คนถามไม่รู้สึก “เสียหน้า” และทำให้ผู้ถามรู้สึกดี... นับเป็นการถอยก้าวหนึ่งเพื่อชัยชนะ (retreat for victory) 

ธรรมดาคนเก่งมักจะตอบสวนทันที เช่น ไม่มี ไม่ได้ผล ไม่ได้เรื่อง ฯลฯ อะไรทำนองนี้ บ่อยครั้งไปทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียหน้า

กล่าวกันว่า คนยิ่งฉลาดยิ่งแสบ เพราะคนฉลาดมีแนวโน้มจะ "สวน(ตอบทันทีให้อีกฝ่ายเสียหน้า)" เก่ง ทว่า... คนเก่งจริง(เช่น อาจารย์ที่ตอบปัญหา ฯลฯ) ท่านรู้จักตอบแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย นับว่า น่าอนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุเป็นอย่างยิ่ง

      อาจารย์ท่านแนะนำวิธีป้องกันนิ่วอย่างนี้ครับ..

(1). วิธีป้องกันนิ่ว:                                                         

วิธีป้องกันนิ่วที่ดีที่สุดคือ การทำน้ำปัสสาวะให้มีปริมาณเท่ากับ หรือมากกว่าวันละ 2.5 ลิตร เพื่อทำน้ำปัสสาวะให้เจือจางลง ลดโอกาสเกิดการตกตะกอน และจับตัวเป็นก้อนนิ่ว

(2). น้ำปัสสาวะ... มากเท่าไหร่จึงพอ:                                        

ปริมาณน้ำดื่มที่จะทำให้น้ำปัสสาวะมากถึงวันละ 2.5 ลิตรได้ขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อากาศร้อนควรดื่มมากกว่าอากาศเย็น ถ้าทำงานใช้แรงงานหรือออกกำลังกายควรดื่มมากให้มากขึ้น ฯลฯ

(3). วิธีตรวจสอบน้ำปัสสาวะ:                                                 

วิธีตรวจสอบว่า น้ำปัสสาวะมีมากถึงวันละ 2.5 ลิตรมี 2 วิธี วิธีแรกคือ เก็บปัสสาวะในภาชนะ ตวงใส่ขวด ปิดฝาไว้จนครบรอบ 24 ชั่วโมง หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ให้ดูสีน้ำปัสสาวะ ถ้าดื่มน้ำพอ... น้ำปัสสาวะจะมีสีเหลืองจางมาก หรืออาจมองไม่เห็นสีเหลืองเลย

   แหล่งข้อมูล: