วันที่ได้เข้าร่วมอบรม การโอนเงินผ่านธนาคาร ร่วมกับการเงินหลายๆ คณะฯ รู้สึกได้รับความรู้แลกเปลี่ยนในการพัฒนางานด้านการเงินขึ้นมาก  แต่ฟังแล้วยังมองภาพไม่ค่อยชัดเจน ถ้าได้ปฎิบัติจริงคงได้ขอถามคณะ ที่ได้ทำล่วงหน้าแล้ว ตอนนี้คณะเทคโนก็ยังใช้โปรแกรมสามมิติในการพิมพ์เช็คจ่ายอยู่ เพราะน้อยราย

ปิด 4 วัน ขอให้เที่ยวสนุก ๆ นะ