"คิดและทำ" ตามแบบฉบับ อสม.สอ.บ้านเกาะเรียน

สถานีอนามัยบ้านเกาะเรียนจะต้องพัฒนาให้ อสม.เป็นผู้ใช้ให้เจ้าหน้าที่ทำงาน ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ใช้ให้ อสม.ทำงาน

              วันที่  16  มีนาคม  2549 แกนนำ อสม.ของสถานีอนามัยบ้านเกาะเรียน นำโดยคุณยะฝาด   หนูโส๊ะ  หรือเรียกสั้นๆว่า บังฝาด ประธาน อสม.ของ สถานีอนามัยฯ ได้เชื้อเชิญเหล่าแกนนำ อสม. 10 ท่าน และผมในฐานะเจ้าหน้าที่ร่วมประชุม เพื่อจะพัฒนาชมรม อสม.ของบ้านเกาะเรียนให้เข้มแข็งและจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ    ด้วยเหตุที่บังฝาด ได้รับความไว้วางใจจากเหล่าสมาชิกให้ดำรงตำแหน่ง ประธาน  อสม. คนใหม่ ก่อนประชุมผมก็บอกกับแกนนำ อสม.ว่า ผมขอเป็นแค่ผู้เข้าร่วมประชุมคนหนึ่งเท่านั้น มีหน้าที่นำข่าวสารราชการมาเล่า มาบอก และอาจแนะนำในแง่มุมทางวิชาการบ้างเท่านั้น ส่วนการประชุม  บังฝาดต้องนั่งหัวโต๊ะหรือแสดงเอง   ก็เลยตกลงตามนั้น   ผมทวนความทรงจำให้นิดหนึ่งว่า ตอนเปิดที่ทำการอาคารหลังใหม่ เมื่อ กรกฎาคมปี 2542 ผมได้กล่าวที่ประชุมว่า    "สถานีอนามัยบ้านเกาะเรียนจะต้องพัฒนาให้ อสม.เป็นผู้ใช้ให้เจ้าหน้าที่ทำงาน    ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ใช้ให้อสม.ทำงาน" ดังที่รับทราบกันมา และผมก็ขอช่วยให้คุณสายชล    ขวัญปลอดหรือน้องสายเป็นคุณลิขิตที่บันทึกแบบแผนที่ความคิดและคุณเตือนใจ   สุขเกษม หรือ ป้าเตือนเป็นคุณลิขิตที่บันทึกแบบวาระการประชุม ตามแต่ถนัด 

                     

                              บรรยากาศแลกเปลี่ยนเป็นไปแบบกันเองเพราะทุกคนคุ้นเคยกันดีพอที่จะสรุปประเด็นที่น่าสนใจได้   คือ

                    1 พัฒนาการบริหารจัดการชมรม เน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายกับอสม.ในระดับพื้นที่ของ  สอ.  อื่นๆ ประสานกับชมรมอำเภอ และในระดับจังหวัด  กำหนดวันประชุมเป็นวันที่  10 ของทุกเดือนโดยไม่ต้องออกหนังสือเวียนแจ้งวาระการประชุม สร้างจิตสำนึกการมาประชุมโดยไม่ต้องนัดให้เป็นไปตามหน้าที่   ขอใช้บ้านพักสถานีอนามัยซึ่งว่างอยู่เป็นที่ทำการและศูนย์ข้อมูล อาจจะประกอบด้วยรูปถ่ายผังชุมชน ผังองค์กรของ   อสม.    บริหารงบประมาณงานสาธารณสุขมูลฐาน  10,000 บาทต่อชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยชุมชนเอง    พยายามหาวิธีการที่เหมาะสมในการประชาสัมพันธ์บอกเล่าการทำงานที่ อสม.ทำในแต่ละเดือน

                    2  จัดเวทีการแลกเปลี่ยนความคิด  ความเห็นกันกับ อสม.ทุกคนทั้งหมด  60  คน โดยในเบื้องต้นหลายคนอยากไปที่เขาชัน(เสียงว่าบรรยากาศดี) ผมเสนอแนะว่าอาจจะต้องใช้งบประมาณสูงพอสมควร บังฝาดเลยรับอาสาไปคุยกับนายกเทศมนตรีคุณชนะ   เขียวจีนให้(ใกล้เลือกตั้ง สท.ลูกท้อนแค่สุกแล้ว)ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบและที่เน้นย้ำเป็นพิเศษคือทุกคนต้องไปร่วมกิจกรรมให้ได้ ส่วนวิทยากรหรือรายละเอียดที่จำเป็นผมจะประสานให้

                    3 การพัฒนาสถานีอนามัยในบทบาทของ อสม.เน้นความสวยงามของสถานบริการทำร่วมกับหมอ โดยชมรมจะจัดเวรให้ อสม.ทั้ง 4 ชุมชน 60 คน หมุนเวียนกันวันละ  2  คน ไปอยู่เวรที่สถานีอนามัยหลังจากเสร็จสิ้นภาระกิจกรีดยางแล้ว เพื่อคอยทักทายผู้มารับบริการ(บังฝาดว่าตักน้ำให้คนไข้กินก่ายังดี)หรือช่วยเหลืองานอื่นก็ได้หรือถ้าใครสนใจเรื่องการนวดแผนไทยก็เรียนจากของจริงเลยเพราะที่สถานอนามัยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการเรื่องนี้เป็นการเฉพาะตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข

                      4 ประเด็นนี้สำคัญมากคือ ชมรม อสม. จะจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลสวัสดิการแก่สมาชิก ในเรื่องการจัดของขวัญไปเยี่ยมสมาชิกยามเจ็บไข้นอนพักรักษาที่โรงพยาบาล หรือเวลามีงานศพในครอบครัว อสม.ถ้าเป็นไทยพุทธก็ไปร่วมทำบุญ นำพวงหรีดไปคารวะศพถ้าเป็นพี่น้องไทยมุสลิมก็ซื้อขนม ชา กาแฟไปร่วมงาน  โดยให้สมาชิกนำเงินมาสมทบเข้ากองทุนคนละ  100  บาทต่อเดือนและก็ได้เริ่มดำเนินการแล้ว     ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและจะร่างกฎระเบียบกองทุนเสนอที่ประชุมสมาชิกเพื่อให้ความเห็นชอบและรับรองระเบียบต่อไป  อีกทั้งเจ้าหน้าที่ต้องเป็นสมาชิกด้วยทุกคน 

                    ผมนั่งร่วมประชุมอยู่ก็แอบปลื้มใจ อาจเป็นก้าวใหม่ หรือก้าวเดิมที่ควรจะเดินมาตั้งนานแล้วก็ตาม ณ  วันนี้ กองทุนก็เริ่มขึ้นแล้ว  การปรับปรุงบ้านพักเป็นที่ทำการก็เกือบเสร็จแล้ว รอวันเปิดที่ทำการอย่าง  เป็นทางการเท่านั้น และผมเองจะเฝ้าดูว่าวันที่ 10  กรกฎาคม  49 ที่จะถึงนี้  พี่ฝาด หรือบังฝาดจะมีอะไรให้ผมได้เรียนรู้อีก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุขภาพชุมชนความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
     การที่ อสม.ผลัดเวรกันมาเพื่อช่วยเหลือและทักทายผู้มารับบริการหลังจากการกรีดยางซึ่งเป็นอาชีพหลักของครอบครัวแล้ว ผมอยากให้พี่ได้เล่าว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับ แล้วการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างไรบ้าง ตัว อสม.เองที่มาปฏิบัติงานในแต่ละวันน่าจะได้สรุปเป็นบทเรียนไว้นะครับว่าได้เรียนรู้อะไรบ้าง รู้สึกอย่างไร พี่ว่าดีไหมครับ หรือผมขอมากไป บอกได้นะ
เขียนเมื่อ 
  • ตามมาให้กำลังใจ
  • ตามคนข้างบนมาด้วยครับ เป็นน้ำใจที่น่ารักมากของ อสม. เมื่อมีคนเจ็บคนป่วยก็ไปเยี่ยม
  • ขอบคุณพี่หรอยมากครับ
เขียนเมื่อ 
  • รูปไม่ขึ้นครับ
  • พี่ load ไว้หรือยังครับ
     มีอยู่บ้างแต่บอกตรงๆยังทำไม่ได้ รอหน่อยครับ หรือคุณขจิตมีอะไรชี้แนะหน่อยครับ