ถ้ำเขาเงิน

       ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ชุมพรเป็นถ้ำเก่าแก่ที่ธรรมชาติบรรจงประดิษฐ์ขึ้นหน้าถ้ำมีเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5ทรงโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองหลังสวนเป็นครั้งแรกเมื่อ พ..2432 ภายในถ้ำเป็นห้องโถงลักษณะคล้ายกระโจมขนาดใหญ่ที่มีปล่องทะลุถึงด้านบนและบริเวณผนังถ้ำยังมีรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อจ..        เมื่อมาถึงถ้ำเขาเงิน นอกจากท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติ บูชาพระเจดีย์แล้ว ยังได้นมัสการหลวงพ่อวัดถ้ำเขาเงินเกจิอาจารย์ดังของเมืองหลังสวนอีกด้วย

 

ขอเชิญแวะมาเที่ยวชมนะคะ