แผนฯ เดือนกรกฎาคม 2549

         เดือนกรกฎาคม 2549 ทีมงานเรามีแผนที่จะต้องดำเนินการในเบื้องต้น ดังนี้ครับ

  • วันที่    5       นิเทศงาน อ.ไทรงาม
  • วันที่    6       ร่วมกระบวนการศึกษาดูงาน ต.มหาชัย / ต.นาบ่อคำ
  • วันที่ 14       คุณสายัณห์ ปิกวงค์ เดินทางไปร่วมประชุมเตรียมกิจกรรมตลาดนัด PAR อาหารปลอดภัย
  • วันที่ 19       ผมไปร่วมงาน KM กรมอนามัย
  • วันที่ 19       คุณสายัณห์ หน.วิโรจน์ และคุณสราญจิต ร่วมเวทีเครือข่ายที่อำเภอคลองขลุง
  • วันที่ 20       สัมมนา DW สายที่ 1 ที่ อ.พรานกระต่ายเป็นเจ้าภาพ
  • วันที่ 21       สัมมนา DW สายที่ 2 ที่ อ.คลองขลุงเป็นเจ้าภาพ
  • วันที่ 25       ประชุมสรุปความก้าวหน้า PAR พืชปลอดภัย
  • วันที่ 26-27  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าท่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด ณ โรงแรมชากัวราวริเวอร์วิว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (1)

  • เห็นคุณจือ..มาชวนให้ไปร่วมเรียนรู้ในเวที DW วันที่ 20-21 กค.49 อยู่เหมือนกัน   ถ้าจัดสรรเวลาได้ลงตัว อาจจะมีโอกาสขึ้นไปร่วมในเวทีค่ะ....