เทคนิคการใช้ Googie

การค้นหาข้อมูลจาก Google มีเทคนิคที่ใช้กันหลายวิธี การใช้วงเล็บก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น

เทคนิคการใช้  Google

การใช้ ( ___ )วงเล็บ

            การค้นหาข้อมูลจาก Google มีเทคนิคที่ใช้กันหลายวิธี การใช้วงเล็บก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วขึ้น

ตัวอย่าง   เราต้องการหากีฬาฟุตบอล  

ถ้าเราพิมพ์คำว่า  กีฬาฟุตบอล  แล้วค้นหา ข้อมูลที่ค้นได้อาจจะได้ไม่มากเพราะคำที่พิมพ์เป็นคำยาวจะค้นได้ยากกว่า

ถ้าเราพิมพ์คำว่า  ฟุตบอล  แล้วค้นหา ข้อมูลที่ได้อาจเป็นชื่อนักฟุตบอล  ลูกฟุตบอล หรือคนชื่อฟุตบอล  ซึ่งไม่ตรงกับเรื่องที่เราต้องการ

ถ้าเราพิมพ์คำว่า  กีฬา  แล้วค้นหา ข้อมูลที่ได้จะมีกีฬาหลายประเภท ทั้งว่ายน้ำ วิ่ง ปิงปอง แบดมินตัน และอื่นๆอีกมาก

การหาข้อมูลโดยการใช้วงเล็บ ( ___ )ทำได้โดยการ

พิมพ์คำว่า  กีฬา(ฟุตบอล)  แล้วค้นหา ข้อมูลที่ได้จะเป็นเรื่องของฟุตบอลที่อยู่ในด้านกีฬาทั้งสิ้น    ทำให้การค้นหารวดเร็วและได้ข้อมูลที่ถูกต้องตามต้องการ

ข้าพเจ้าหวังว่าเทคนิคที่ข้าพเจ้านำเสนอคงให้ประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย   หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

เทคนิคการใช้ Google กลุ่มที่5 .4/ทีต้า

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชญานิษฐ์ อรรถบดีความเห็น (1)

สอรีน๊ะ 4/โอเมก้า

ก็ดีแล้วนะออย  พยายามต่อไปแล้วกานนะ 

นุ้ยกับec-Q  จาเป็นกำลังใจให้นะ  สู้ๆๆนะ