ทำไมต้องคันนาใหญ่

ทำไมต้องคันนาใหญ่ ทำให้ใหญ่ไปเพื่ออะไร

ทำไมต้องคันนาใหญ่ ทำให้ใหญ่ไปเพื่ออะไร

จากการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสานครั้งที่4/2549  เรื่องเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจะร่วมมือกับภาคราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ขับเครื่อนเศรษฐกิจพอเพียงแก้ไขปัญหาความยากจนให้สำเร็จได้อย่างไร

  1.เพื่อปรับพื้นที่นาให้สม่ำเสมอและเพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูก

  2.ทำให้มีทางเดินสะดวก

  3.กักเก็บน้ำและป้องกันการกัดเซาะของน้ำและสัตว์

  4.ทำที่พักตอนเหนื่อยล้า  หลังจากการทำงานหนัก

  5.ป้องกันปลาหนีออกไปจากที่นา

  6.สร้างรายได้ให้ครอบครัวเพิ่มขึ้น

  7.เมื่อพื้นที่นาเรียบสม่ำเสมอทำให้ปลูกข้าวได้มากขึ้น

จะทำอะไรร่วมกันให้มีประโยชน์สูงสุดในคันนา

  1.เลี้ยงสัตว์ ทำเล้าหมู เล้าไก่  เลี้ยงปลาและบ่อกบ

  2.ทำถนนเข้าที่นา

  3.ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ปลูกไม้ที่อยู่ร่วมกันได้

  4.ปลูกไม้พืชผักสวนครัว พืชที่มีหัวอยู่ใต้ดิน เช่นกระชาย ขมิ้นเป็นต้น

  5.สร้างป่าธรรมชาติ  สร้างอาหาร สร้างความร่มรื่น

  6.ทำระบบน้ำบนคันนา

  7.ครอบครัวมีความใกล้ชิดมากขึ้น เพราะทุกคนได้มีส่วนร่วมในการวางแผนในการทำงาน

  8.จัดระบบการพึ่งพาของพืชพันธุ์บนคันนาใหญ่

  9.สร้างสารอินทรีย์วัตถุบนคันนาใหญ่

  10.สร้างระบบการพึ่งพากลุ่ม

  11.สร้างที่พักอาศัย

  12.ปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล

  13.ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์

จะมีวิธีการอย่างไรในการทำคันนาใหญ่

  1.มีการว่างแผนในครอบครัว  มีการใช้แรงงานในครอบครัว

  2.พึ่งพาซึ่งกันและกัน สมาชิกในกลุ่มมีการร่วมแรงร่วมใจในการทำ  งาน

  3.จ้างรถปรับพื้นที่

  4.เสนอหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถช้วยได้

  5.ซื้อดินจากที่อื่นมาถมบนคันนาให้ใหญ่ขึ้น

  6.ระดมทุนของกลุ่มหรือยืมเงินจากกองทุนอื่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบการปลูกพืชบนคันนาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยครับ การทำคันใหญ่และกว้างขึ้นทำให้สามารถสร้างประโยชน์และดสริมสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับชาวนา และยิ่งไปกว่านั้นทำให้หนุ่มสาวคงอยากทำนามากขึ้น เพราะสามารถเดินเคียงคู่กับไปตามคันนาได้โดยไม่ต้องกลัวตกคันนาเหมือนแต่ก่อน ครับ ลองนึกภาพดูแล้วคงโรแมนติก  น่าดูนะครับ ถ้าหนุ่มสาวเดินเคียงคู่กันไปตามคันนา พร้อมกับทุ่งกว้างที่เขียวขจี ถ้าจะให้ดีหนุ่มก็สะพายวิทยุทรานซิสเตอร์ เปิดเพลงฟังไปด้วย ...เท่านี้ก็สามารถทำให้ชีวิตชาวนาไทย มีความสุขขึ้นเยอะเลยครับ..