๖๑๑.ความซ้ำซากจำเจน่าเบื่อ

        การทำอะไรก็แล้วแต่ที่ซ้ำซากจำเจก็น่าเบื่อหน่าย  ยิ่งเรื่องที่ทำไปแล้วผลออกมาก็ยังเหมือนเดิมไม่มีการพัฒนาทำให้เสียเวลา  ไม่มีความหมายต่อชีวิต  การทำงานก็เช่นกันควรกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบและนำมาทดลอง  ผลจะเป็นอย่างไรก็ย่อมกล้าที่จะแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำ สุดท้าย..."ความล้มเหลวในครั้งนี้อาจเป็นบทเรียนของความสำเร็จในคราวต่อไป"

         ฉันมีหน้าที่เป็นครูวิชาการโรงเรียน นอกจากรับหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนางานวิชาการทั้งหมดแล้ว   ยังมีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีกด้วย   ในวันที่  ๒๓  กรกฏาคม ๒๕๕๓  นี้จะต้องรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมตามนโยบายคือ "การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน"

        ที่แล้วมา "ต้องค้นหาวิธีการว่าจะทำอย่างไรให้ผู้ปกครองมาประชุมให้มากที่สุด" เช่น  ๓ บันทึกนี้ ๑๒๘ ผู้ปกครองกับการดูแล ๓๘๔.ใบสั่งทางโทรศัพท์จาก..คุณเอกและ ๓๘๖.นักเรียน ผู้ปกครอง และครู คราวนี้หากจะทำแบบเดียวกันก็คงน่าเบื่อ และไม่อาจจูงใจให้ผู้ปกครองมาอีก  เพราะผู้ปกครองอาจจะคิดว่า  "ประชุมทุกทีก็ไม่เห็นมีอะไร เป็นเรื่องเดิม ๆ ทั้งนั้น"

        นอกจากนั้น  คณะครูในโรงเรียนก็จะไม่รับผิดชอบเท่าที่ควรถือว่าไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบ   เพราะมีทั้งครูประจำชั้นและไม่ประจำชั้น  ทำให้บางคนขาดสัมพันธภาพกับผู้ปกครอง  ครั้งนี้ครูทุกคนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกัน

        วันนี้คิดแล้วว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็น "ครอบครัวสัมพันธ์" ของเก่าของโรงเรียบนอื่นแต่ใหม่สำหรับที่โรงเรียนนี้  มีกำหนดการต่อไปนี้

เวลา ๘.๐๐ น.   ผู้ปกครองลงทะเบียน

เวลา ๘.๓๐ น.   กล่าวรายงานและเปิดงาน  โดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

เวลา ๘.๔๐ น.   ผู้อำนวยการกล่าวความสำคัญของการดูแลบุตรหลานด้วยวินัยเชิงบวก

เวลา ๘.๕๕ น.   กิจกรรมสร้างสุข (เพลงพักใจ)

เวลา ๙.๐๕ น.    ชมภาพนิ่งโครงงานพี่พอเพียงน้องเพียงพอ(ผลงานนักเรียน)

เวลา ๙.๑๕ น.    กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

เวลา ๑๐.๐๐ น.   พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา ๑๐.๑๐ น.  นักเรียนเล่านิทานเก็บเพชร และ หมู่บ้านเห็ดหอม

เวลา ๑๐.๒๐ น.  นำเสนอกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์  / สรุปประเด็นท้ายการนำเสนอแต่ละกลุ่ม

เวลา ๑๑.๓๐ น.  พระครูอนุกูลบุญญสาร  “แสดงปาฐกถาธรรม” เรื่องการอบรมดูแลลูก

เวลา ๑๒.๐๐ น.  รับประทานอาหารร่วมกัน  จับสลากหมายเลขผู้โชคดี  รับของสมณาคุณจากโรงเรียน  และตัดสินการแสดงเพื่อรับรางวัล  ๒ รางวัล

วิธีการ

         ให้นักเรียนไปทำหน้าที่ประกาศเสียงตามสาย  ให้ผู้ปกครองมาร่วมกิจกรรมกันมาก ๆ  และฝึกซ้อมให้นักเรียนทำหน้าที่พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ

กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

๑.      ปกครองมาลงชื่อและรับหมายเลข  เป็นสีต่าง ๆ จำนวน ๑๐ สีคือสีขาว สีฟ้า สีชมพู สีม่วง สีเหลือง สีส้ม  สีเขียว  สีน้ำเงิน  สีแดง  สีม่วงอ่อน

๒.     ปกครองนั่งตามสี  และร่วมกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์

๓.     ครูจับสลากสี  เพื่อเข้ากลุ่มกับผู้ปกครอง

๔.     นักเรียน ๒ คนที่แต่ละชั้นคัดกรองมาเป็นตัวแทน จับสลากสีเข้าไปกลุ่มกับผู้ปกครองและครู

๕.     แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกไปจับชื่อกิจกรรม(ครอบครัว)ดังต่อไปนี้

๕.๑  อบอุ่นด้วยรัก

๕.๒  ตระหนักล้อมใจ

๕.๓  รักใคร่ผูกพัน

๕.๔  จอมขวัญแก้วตา

๕.๕  ถนอมลูกฟูมฟัก

๕.๖  ลูกรักหรรษา

๕.๗  สร้างสรรค์ชีวา

๕.๘  แก้วตาเปรมปรีดิ์

๕.๙  คนดีของพ่อแม่

๕.๑๐  เพชรแท้ของแผ่นดิน

          ๖.  ชื่อในข้อ ๕.๑-๕.๑๐  เป็นชื่อสมมุติของครอบครัว  ให้แต่ละครอบครัวช่วยกันคิดและแสดงบทบาทสมมุติตามความหมายชื่อครอบครัวของตนเอง  นำเสนอครอบครัวละไม่เกิน  ๕ นาที 

         ๗. แจกแบบประเมินและกระดาษให้ผู้ปกครองเขียนปัญหาต่าง ๆ และครูที่อยู่ในกลุ่มจะต้องจดบันทึกและนำมาถอดบทเรียนร่วมกันทั้งโรงเรียนหลังจากจบกิจกรรม

         ๘.ปัญหาที่ผู้ปกครองเสนอแนะ  นำมาวางแผนจัดการหาทางเลือกใหม่ในคราวต่อไป  เพราะขึ้นชื่อว่าเป็นปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมนักเรียน ไม่สามารถจะแก้ไขในระยะเวลาอันสั้นได้

หมายเหตุ:

        ตอนพักรับประทานอาหารว่าง  ให้นักเรียนที่ทำหน้าพิธีกรประกาศไม่ให้ผู้ปกครองลุกจากที่นั่ง แต่ให้นักเรียนที่แสดงเป็นลูกออกไปรับของว่างและขนมไปมอบให้ผู้ปกครองในครอบครัวของตนเอง  เพราะทุกครั้งผู้ปกครองจะวุ่นวายมากที่สุดและคุยกันมากกว่าฟัง

        กิจกรรมนี้เสนอผู้บริหารแล้ว  ผ่านการเห็นชอบด้วยดี  ผลจะเป็นอย่างไรสำเร็จมากหรือสำเร็จน้อย  จะนำมาถอดบทเรียนผ่านบันทึก ..."กล้าคิดต้องกล้าทำ" กำลังใจอยู่ที่เม้นท์ของกัลยาณมิตร ขอขอบพระคุณค่ะ

        ผู้บริหารเขาเห็นชอบต่อกิจกรรมก็จริง  แต่ถ้าพลาด "ทำใจและหาคำตอบให้ตนเองไว้แล้ว" ... กล้าคิด กล้าทำ กล้ายอมรับความผิดพลาด

กิจกรรมเมื่อปีที่ผ่านมา

กิจกรรมของผู้ปกครอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คิม นพวรรณ

คำสำคัญ (Tags)#วิทยสัมพันธ์#ครอบครัวสัมพันธ์#สพท.พิษณุโลก เขต ๓#ครูคิม นพวรรณ#กล้าคิด กล้านำ กล้าทำ

หมายเลขบันทึก: 376298, เขียน: 17 Jul 2010 @ 21:08 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 23:13 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 62, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (62)

ขอเจิมก่อน ผ่อน เอ้ย....อ่านทีหลังนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

  กำลังใจมอบให้เต็มร้อยเลยค่ะ ลุยไปเลยลูกพี่ สู้สู้นะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่คิม...

มาส่งกำลังใจให้อีกคนค่ะ...สู้ๆค่ะ...พี่คิมเก่งอยู่แล้ว...

สบายดีนะคะ...คิดถึงค่ะ...^_^

เขียนเมื่อ 

...เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก ปกติการประชุมผุ้ปกครองผมเองก็รู้สึกไม่อยากร่วมเพราะมันก็เดิมๆ นั้นแล่ะ

...แต่เห็นกิจกรรมของ ครูคิม แล้ว อยากร่วมด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้ครูที่คิดจะไม่รับผิดชอบ..หันมาสู้กับพี่ครูคิมรับทั้งผิดรับทั้งชอบด้วยกันนะคะ..งานจะได้พัฒนารูปแบบไปในทางที่สร้างสรรค์ไม่น่าเบื่อ..เพราะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายค่ะ...

เขียนเมื่อ 

รูปแบบการทำกิจกรรมปีนี้น่าสนใจ และเร้าใจผู้ปกครองดี คงได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองจัดกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดีนะคะ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ

สวัสดีครับคุณครูคิม

 • ดูกระบวนการแล้วต้องออกมาดีแน่ๆ น่าสนใจมากนะครับ ออกแบบกระบวนการได้ดีมากนะครับ
 • เป็นหลายอย่างในกระบวนการเดียวกัน ทั้งการใช้วิธีพูดคุยเป็นกลุ่มย่อยๆของผู้ปกครอง ให้เป็นวิธีรวบรวมประสบการณ์และสะท้อนบทเรียนชีวิตของคนที่ได้เลี้ยงลูกมากับมือ (๑) ทำให้ได้พูดคุยและปรึกษาหารือกันในกลุ่ม (๒) ได้ร่วมกันใช้ประสบการณ์ชีวิตให้มาร่วมกันให้นิยาม คุณค่า และความหมาย ซึ่งดูจาก ๕.๑ - ๕.๑๐ แล้ว อยากจะเรียกว่า เป็นการสะท้อนบทเรียนและวิสัยทัศน์ร่วมกันของครอบครัวพ่อแม่ต่อวิธี "ครอบครัวและโรงเรียน : สร้างลูกให้งอกงามและเติบโตด้วยรัก" (๓) ได้เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์กันเอง เมื่อนำเสนอก็เป็นการได้รับฟังทรรศนะและข้อเสนอแนะจากคนอื่นๆหลายคน
 • หัวข้อกิจกรรมย่อยๆนั้นเป็นเครื่องมือและวิธีการได้ประเด็นการพูดคุย และแลกเปลี่ยนแบ่งปันสิ่งต่างๆด้วยกันที่สำคัญมากครับ ดูหัวข้อและกระบวนการแล้วกระชับและเห็นวิธีคิดที่ลึกซึ้ง พ่อแม่ก็ได้ทักษะ เกิดเครือข่ายครอบครัว การนำเข้าสู่กระบวนการให้เห็นประเด็นและนัยสำคัญของเวทีได้ดี จะทำให้กระบวนการมีพลังมากครับ
 • ผมร่วมสะท้อนข้อสังเกตด้วยนะครับ แต่เป็นข้อสังเกตให้เป็นข้อมูลสำรองไว้ในความคิดเฉยๆนะครับ
 • การแสดงธรรมเทศนา ในช่วง ๙.๑๕-๙.๓๐ น.นั้น น่าจะเน้นการให้พ่อแม่และผู้ปกครองได้นั่งสดับและคิดใคร่ครวญหลังจากได้ความคิดและเกิดประสบการณ์ดีๆจากการนำเสนอผลของกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แล้ว ดังนั้น หากสลับไปอยู่ตอนท้ายของกระบวนการ หลังการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ก่อนเที่ยง โดยมีเวลาให้เท่าเดิมหรือมากกว่าคือประมาณ ๑๕-๒๐ นาที ก็จะเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งครับ แล้วก็เลื่อนเวลาของกิจกรรมต่างๆขึ้นไปแทน
 • หากยืดเวลาออกไปถึงเที่ยงครึ่งได้ก็จะเหมาะสมมากขึ้นนะครับ รับประทานอาหารกลางวันตอนเที่ยงครึ่ง เพราะตอนนำเสนอและสรุป ก่อนอาราธนาพระท่านให้ได้แสดงปาฐกถาธรรมนั้น หากได้เวลาสัก ๑ ชั่วโมงครึ่งก็จะยิ่งดีครับ
 • แต่ระหว่างการนำเสนอกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ควรมีคนช่วยจับประเด็นสำคัญๆให้ เพื่อสรุปปิดท้ายให้กลุ่มผู้ปกครองเห็นบทสรุปและวิธีคิดที่สำคัญ
 • ขณะเดียวกัน หากสามารถอาราธนาพระให้มาร่วมเวทีในขณะที่กลุ่มผู้ปกครองนำเสนอผลการระดมความคิดกลุ่ม กระทั่งได้รับฟังบทสรุปของเวที ก็จะทำให้ท่านสามารถสร้างความเชื่อมโยงกับหมวดธรรม เพื่อสร้างความสุข ได้สติปัญญา และเห็นความงอกงามทางปัญญา พร้อมกับได้มีเวลาในขณะนั่งฟังปาฐกถาธรรมนั้น เจริญสติภาวนา ให้สิ่งดีๆที่ผุดบังเกิดขึ้น ได้ทวีความงอกงามและเบ่งบานในจิตใจ ได้ความสำนึกดีและความเอิบอิ่มกลับบ้าน
 • แต่ต้องมีคนที่ถวายข้อมูลแก่พระท่านด้วยนะครับว่าแนวคิดเป็นอย่างไร
 • ตอนเริ่มแบ่งกลุ่มตามสีต่างๆนั้น ควรมีคนแนะนำวิธีเขียนบันทึกบนแผ่นฟลิปชาร์ต แต่เน้นความเป็นการสร้างวัฒนธรรมการทำงานและปรึกษาหารือกันเป็นกลุ่ม มากกว่าทำให้กังวลเรื่องการเขียน ต้องแนะนำว่าเป็นวิธีช่วยการพูดและนำเสนอบนเวที พัฒนาทักษะการแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมของกลุ่มผู้ปกครอง ซึ่งจะทำให้เครือข่ายผู้ปกครองเข้มแข็งมากยิ่งๆขึ้นทั้งต่อโรงเรียนและชุมชน เป็นเวทีเรียนรู้ของทุกคน ให้ทำอย่างสนุกและได้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆด้วยตนเองด้วยกัน
 • ร่วมคิดเพื่อเป็นกำลังใจครับ ไม่ต้องเป็นภาระและยุ่งยากใจว่าจะต้องทำอย่างข้อสังเกตที่ว่ามานี้ อย่างไรหรือไม่หรอกนะครับ
 • กระบวนการอย่างนี้เป็นบทบาทของโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพื่อการปฏิรูปสังคม และปฏิรูปการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมได้เหมือนกันนะครับ หากพัฒนาและยกระดับความเป็นตัวของตัวเอง เชื่อมโยงกับแนวคิด แนวนโยบาย และแก้ปัญหาต่างๆของโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ได้เป็นอย่างดี ก็เป็นมิติหนึ่งที่สื่อสะท้อนความเป็นการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่หน่วยการคิดริเริ่มและดำเนินการให้ได้ผลนั้นก็คือโรงเรียน ซึ่งเพิ่มระดับความเป็นเจ้าของและเป็น School-Based Management โดยโรงเรียนสามารถคิดริเริ่ม และเป็นการกระจายอำนาจการตัดสินใจอยู่ในการปฏิบัติอย่างแท้จริงเลยนะครับ
 • ขอเป็นกองเชียร์ก็แล้วกันนะครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่สาว

 • พยายามนึกถึงแนวคิดและวิธีการที่อยู่เบื้องหลังการนำเสนอ
 • บทบาทสมมติตามโจทย์ที่ให้ "กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์"
 • ที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
 • ความสมานสามัคคี ความสนุกสนาน สาระที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรม ฯลฯ
 • ขอเป็นกำลังใจครับ
เขียนเมื่อ 

ไม่ยากเกินใจ..ที่เต็มเปี่ยมศรัทธา

ชอบมากครับกับวาทกรรมนี้

ความล้มเหลวอาจเป็นบทเรียนของความสำเร็จในคราวต่อไป

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องอิงจันทร์ ณ. เรือนปั้นหยา

งานที่ต้องรับผิดชอบ  ต้องทำให้ดีค่ะ ที่ผ่านมาก็พยายามค่ะ  ตอนแรก ผอ.ไม่ให้จัดอาหารกลางวันนะคะ  ให้เบิกเฉพาะค่าอาหารว่าง

เมื่อได้พูดคุยกันและเห็นกิจกรรมแล้ว  ท่านเสนอให้เพิ่มงบเป็นค่าอาหารกลางวันอีกค่ะ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณยาย

พี่คิมนอนดึก  เพราะดูหนังเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ค่ะ หนังดังในอดีต  ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจส่งให้...สู้ ๆ ๆ ๆ ค่ะ

กำหนดการนี้แค่ผ่านผู้อำนวยการฯ ยังไม่ได้เข้าที่ประชุมค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องเทียนน้อย

หายป่วยหรือยังคะ  พี่คิมนอนดึกเพราะดูหนังจีนเล่นที่ช่อง ๓ ค่ะ ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ  ผลเป็นประการใดจะนำมาเล่านะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณพ.แจ่มจำรัส

กิจกรรมที่จัดมาแต่ละปี  ก็มีปัญหาว่าผู้ปกครองมาไม่ครบ  แต่มามากขึ้น ๆ ของแต่ละครั้งค่ะ หากครั้งนี้มาน้อยกว่า...เราต้องพิจารณาตัวเองเสียแล้วนะคะ

คราวนี้ให้เล่นครอบครัวสมมุติก่อนค่ะ  คราวหน้าเล่นครอบครัวจริง ๆ ขอขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ

*** คิดถึงพี่คิมแวะมาราตรีสวัสดิ์...อย่าลุยงานหนักเกินนะคะ ดูพี่คิมผอมลงค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  พี่คิม

ความซ้ำซากจำเจ  ทำให้เบื่อหน่าย  แล้วก็ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่พัฒนาให้น่าจะเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากกว่า  ขอเป็นกำลังให้ประสบความสำเร็จนะคะ

ที่โรงเรียนเน้นให้ครูทุกคนเป็นครูที่ปรึกษาค่ะเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบ  ห้องละ 2-3 คน   หรือครู 1 คน ต่อนักเรียน 17-20 คนค่ะ  การประชุมผู้ปกครองจัดรวมไม่ได้ค่ะเพราะนักเรียนพันกว่า  จึงเน้นจัดที่ห้องเรียน  ทุกอย่างในห้องเรียนจะมีครู นักเรียนและผู้ปครองเป็นผู้จัดกิจกรรมค่ะ  หรือเราเรียกกันเองว่า  CBM  (Classroom Based Management)  แต่พอเห็นกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ของพี่คิมแล้วปิ๊งไอเดียมาก  แต่ระยะเวลาค่อนข้างยืดยาวไปนิดค่ะ  ผู้ปกครองที่มีภารกิจจะมาทั้งวันไม่ได้  ถ้าเป็นไปได้สักครึ่งวันก็จะพอดีค่ะ

ขอเป็นกำลังให้พี่คิมนะคะ

เขียนเมื่อ 

แวะมาเป็นกำลังใจค่ะ

กิจกรรมดีมากๆเลย  สงสัยน้องคงต้องติดตามความสำเร็จ

ต้องนำไปเสนอฝ่ายวิชาการจะได้พัฒนาการประชุมในภาคเรียนหน้าได้ 

จะคอยฟังผลนะคะ

เขียนเมื่อ 

                ** ฝากความระลึกถึงไว้ให้คุณครูคิมที่แสนดีค่ะ **

          ** เห็นด้วยกับกิจกรรม  ส่งกำลังใจเกินร้อยมาให้ครูคิมค่ะ **

          ** ขอให้ประสบแต่ความสุขสมปรารถนาในทุกๆ สิ่งนะคะ **

                     ** รักษาสุขภาพ พักผ่อนเยอะๆ นะคะ **

                          ** คิดถึงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง **

                

 

เขียนเมื่อ 

***กิจกรรมน่าสนใจและเหมาะสมดีนะคะ....แต่สงสัยว่าไม่กระทบกับงานของผู้ปกครองเหรอคะ  เพราะเป็นวันทำงานปกติ.....อย่างไรก็เป็นกำลังใจให้นะคะ***

               
                                                   
                                                                                          animated flower clipart    

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมดี  น่ารัก  เป็นกำลังใจให้พี่ครูเสมอค่ะ

สวัสดีค่ะพี่คิม

 • เมื่อคืนเจิมไว้
 • วันนี้แวะมาอ่านเก็บรายละเอียดค่ะ
 • นอนดึกเลยนะคะพี่คิม  ดูหนังเพลิดเพลิน เจริญใจ
 • ยังสามารถตื่นเช้าได้อีก  เยี่ยมจริง ๆ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
 • ฝนตกมั้ย  ที่ประจวบฯ ฝนตกทุกเย็นค่ะ

มาชื่นชมคนเก่งค่ะ

เขียนเมื่อ 

ไม่เหมือนกับประชุมผู้ปกครองเลยค่ะ..

เหมือนกับกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองมากกว่า

มีแรงจูงใจให้อยากมาอีกต่างหาก  อิ  อิ  คิดได้ไงพี่คิมคนเก่ง..

มีความสุขกับวันหยุดนะคะ

มาเยี่ยมค่ะ

วันนี้เชียงใหม่อากาศดีไม่ร้อน

ขออนุญาตเอาไปใช้บ้างนะคะ

เพราะเวลาเรียกคนมาประชุมมักมาน้อยและช้าเหมือนกัลล์  อิอิ

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับครูคิม

-เห็นตารางการจัดประชุมแล้วน่าสนใจดีนะครับ

-โดยเฉพาะ"กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์"

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ครูคิมนับว่าการคิดแบบใหม่นี้เป็นสิ่งที่ดี นวัตกรรมใหม่ในการประชุมผู้ปกครองเลยนะคะ ยิ่งถ้าเคยมาตั้ง 2-3 ปีแล้วจะเบื่อนะคะ ชอบค่ะกิจกรรมเยอะ คงสนุกแน่ๆค่ะ จะรอติดตามผลงานนะคะ พี่คิมสบายดีนะคะ

เขียนเมื่อ 

ว้าว เห็นรายละเอียดกิจกรรมแล้วฉลุยโลดเลยค่ะพี่ อย่างนี้บรรดาผู้ปกครองต้องบอกว่า เอาอีกๆๆๆๆ  มิมีเบื่อแถมจำไปนาน ;)   ส่งกำลังใจเต็มบุ้งกี๋เลยค่ะพี่

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องอ้อยเล็ก

ตามปกติหากมีกิจกรรมพวกเราก็ช่วยกันค่ะ ภายหลังครูเก่าย้ายไปมีครูใหม่มาแทน เขารับวัฒนธรรมเก่า ๆ แบบที่เราปฏิบัติอยู่ไม่ได้  ไม่ให้ความร่วมมือสักเท่าไร 

ผู้บริหารก็ย้ายมาอีกด้วย ถือว่ายังใหม่แค่ ๒ ปีกว่า ๆ ระบบ...จึงเกือบพังทะลาย  ถ้าหากยังมีแรงก็พยุงกันไว้ก่อน ฮา ๆ ๆ ๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องแมวมนัสนันท์

จะรอดหรือเปล่าก้ไม่ทราบ เมื่อตั้งใจจะทำก็ต้องทำค่ะ  มีหลายคนเขาบอกว่าผู้ปกครองอาจจะมาน้อย

แต่พี่คิมจะวางแผนให้ลูก ๆ เขาไปประชาสัมพันธ์  เชิญชวนให้ผู้ปกครองเขามาให้ได้ค่ะ

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์วิรัตน์ คำศรีจันทร์

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ ได้ปรับแก้กำหนดการแล้วค่ะ ตัดกิจกรรมสร้างสุขออกไป ๑ รายการ  เป็นการผ่อนคลายและสมาธิสั้น ๆค่ะ หากมีเวลาก็จะแทรกลงไปเพียงไม่กี่นาที

ส่วนการปาฐกถาธรรม ได้เลื่อนมาไว้สุดท้ายแล้วค่ะ  เวลาจำกัดให้เพียง ๑๒.๐๐น. เพราะภาคบ่ายมีแห่เทียน  แต่คิดว่าอาจเลือ่นได้เล็กน้อย

การสรุปกิจกรรมการนำเสนอของกลุ่ม  สำคัญมากค่ะ  ได้บันทึกรายการไว้แล้วค่ะ 

บริบทเดิม...ผู้ปกครองไม่ใส่ใจกับโรงเรียน ภายหลังได้ทำวิจัยเพื่อท้องถิ่นมา ๑ โครงการ  และหันมาพัฒนาปัจจัยภายใน  ทำให้ผู้ปกครองหันกลับเข้ามาเกือบเต็มร้อย

ปีที่ผ่านมา...ทำท่ายักแย่ยักยัน  เพราะปัจจัยภายในล้มเหลวก็ว่าได้  ครูเก่าย้ายออกไปหลายคน ผู้บริหารย้าย

ปีนี้กำลังคิดว่าจะพยายาม  ไม่ทราบว่าจะไปได้รอดแค่ไหน  จะนำผลมาเล่าผ่านบล็อกค่ะ

ผู้บริหารเขาเห็นชอบต่อกิจกรรมก็จริง  แต่ถ้าพลาดนะคะ "ทำใจและหาคำตอบให้ตนเองไว้แล้วค่ะ"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • แป๋มมาศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์อันทรงคุณค่าของพี่คิมค่ะ
 • ดูจากกำหนดการแล้วน่าสนใจสุดๆ โดยเฉพาะกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์
 • จะรอคอยด้วยใจจดจ่อกับบันทึกที่น่าติดตามเรื่องนี้นะคะ
 • เป็นกำลังใจให้พี่สาวคนเก่ง.. สู้ๆๆๆๆ ค่ะ พี่คิม.. **^_^**
เขียนเมื่อ 

ชื่อของแต่ละกลุ่มมีความหมายดีนะครับ

แวะมาเยี่ยมชมกิจกรรมดีดี และ มาให้กำลังใจด้วยนะครับ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องชายไทบ้านผำ

คราวนี้จะขอให้เป็นบทบาทสมมติตามโจทย์ที่ให้ "กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์"

แต่คราวหน้าต้องการครอบครัวจริงค่ะ  และจะลงไปสู่เครือข่ายครอบครัวสัมพันธ์ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์น้องแผ่นดิน

การทำงาน  ที่มองออกอย่างเต็มตาก็คือ "ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจมันก็ไร้ค่า" แต่พี่คิมอยู่ข้างความถุกต้อง และผลประโยชน์ของเด็ก ของคนในชุมชนมากกว่าค่ะ  อย่างจริงใจด้วยการกระทำ ไม่ใช่คำพูดหวาน ๆ ลอย ๆ เอาอกเอาใจชั่วครู่ชั่วยาม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องกิติยา เตชะวรรณวุฒิ

ขอขอบคุณในความห่วงใยค่ะ พี่คิมสบายดี  ใกล้จะเป็นอิสระแล้วนะคะ  เมื่อถึงวันนั้นคงจะมีความสุขมากนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องครูอรวรรณ

ที่แล้ว ๆมาก็จะให้ผู้ปกครองเข้าชั้นเรียน ทำตามที่เขตเขาแนะนำ  แต่พี่คิมว่ามันเป็นแบบเดิม ๆ

ผู้ปกครองไม่สามารถเข้าพบครูของลุกทุกชั้นได้สะดวก เพราะมีลูกหลานคน ก็เป็นปัญหาอีก

เคยทำแบบกลุ่มครู กลุ่มผู้ปกครอง กลุ่มนักเรียน  ผู้ปกครองมาเต็มตอนเปิด  แต่ไม่นานก็หนีกลับ

เช่นเดียวกันค่ะ ไม่อาจอยู่ทั้งวันได้ พี่คิมจึงต้องหาวิธีการแบบนี้  คราวนี้ให้ฝึกกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ก่อนค่ะ

คราวหน้าจะเอาจริง เป็นเครือข่ายครอบครัวสัมพันธ์ค่ะ  ไม่ทราบจะรอดไหมเนี่ย....ทำใจไว้แล้วค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องสอนดาวเรือง

ขอขอบคุณค่ะที่แวะมาเป็นกำลังใจให้พี่คิม

กิจกรรมดีแค่ไหน  หากไม่ถูกใจก็ต้อง.... ทำใจรอค่ะน้องรัก  เจอมาจนชินชาแล้วเรื่อง "ยกมือไหว้ไปรอบ ๆ ห้องประชุม  ทั้ง ๆที่เราไม่ผิด เพียงแต่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจและดีเกินหน้า" ฮา ๆ ๆ ๆ ๆ

คอยฟังผลนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องครูใจดี

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งให้เต็มร้อย  พร้อมกับการวางแผน เอกสาร เหลือแต่การประชาสัมพันธ์  โดยเด็ก ๆค่ะ พรุ่งนี้ต้องไปฝึกซ้อมค่ะ

รักและคิดถึงน้องเช่นกัน  พี่คิมตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วไม่หวั่นไหวค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องK.Pually

เดิมจะเลือกประชุมในวันพระที่ผู้ปกครองหยุดงานค่ะ แต่คราวนี้เป็นกำหนดทางเขต เราจึงเลือกไม่ได้  พี่คิมเห็นว่า...เวลาหยุดงานของผู้ปกครองมีปัญหามาก ๆ ค่ะ ไม่มีข้าราชการหรอกนะคะ มีแต่คนทำไร่ทำนาค่ะ

ขึ้นอยู่กับการประชาสัมพันธ์ผ่านเด็ก ๆ และเสียงตามสายที่บ้านผู้ใหญ่บ้านค่ะ  ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูอ้อย แซ่เฮ

พี่คิมคิดว่ามิตรใหม่มาเยี่ยม  เปลี่ยนภาพใหม่น่ารักมากค่ะ   แบบนี้คุณสะมะนึก...ต้องทำอาหารมื้อเย็นคอยทุกวันแน่ ๆเลย

การงานของพี่คิมอยากจะเลือกทั้งถูกต้องและถูกใจนะคะ  แต่หายากมากค่ะ จึงเลือกอย่างแรกคือถูกต้องไว้ก่อน

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องอิงจันทร์ ณ. เรือนปั้นหยา

วันนี้นั่งทำเอกสารแบบสองหน้าในแผ่นเดียวกัน  มั่วพิลึกดีค่ะ  แต่ก็ทำได้สำเร็จ เรียบร้อย  เรื่องนี้แหละค่ะ

นอน ๆ ๆ ๆ อ่านหนังสือชุด Breaking Down  ได้อารมณ์ดีค่ะ  หันมาเข้าเน็ตบ้างตอบเม้นท์

ไปออกกำลังกายไม่นานค่ะ ประมาณ ๓๐ นาทีเพราะฝนตกปรอย ๆ ไม่ค่อยถูกกับละอองฝนเสียด้วย   

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณแก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

คิดถึงคุณแก้วจัง  เห็นเงียบไป  กลับมาจากอเมริกาหรือยังคะ  เดือนตุลาคมพี่คิมมีแผนว่าจะไปเยี่ยมลูกสาวค่ะ มีวีซ่าเรียบร้อยแล้วค่ะ

ขอขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้กับ คนเว่อร์ ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องkrugui Chutima

ไม่เหมือนกับประชุมผู้ปกครองเลย..จริงค่ะ  การประชุมจะยกให้เป็นหน้าที่ของประธานนักเรียนค่ะ

วันนี้จัดการกับกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองไว้ก่อน  กลัวเขาไม่มาและมาแล้วเข็ดก็ต้องมีของช่วยสร้างแรงจูงใจให้อยากมาอีก

 อิ  อิ  คิดได้ไง....รอฟังรายงานผลนะคะ  ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องมนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

ขอขอบคุณที่คนงามมาเยี่ยม แต้ ๆ เจ้า  เชียงใหม่อากาศดีไม่ร้อนหรือคะ  พิษณุโลกก้เช่นกันค่ะ มีฝนปรอย ๆ

ด้วยความยินดีหากจะนำไปประยุกต์ใช้  โปรดรอฟังผลละกันว่าจะออกเป็นไปในทางใด  อยากจะฮา  เอาไว้ล่วงหน้า

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

        มารายงานตัวค่ะ...และมาส่งความคิดถึงด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ ครูคิม

เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ ชื่นชมค่ะ

เพิ่มการกอดเข้าไปน่าจะดีนะค่ะพี่ หรืออาจจะมีอยู่แล้ว

ขอบคุณบันทึกดีๆนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่คิม

ห่างหายจาก G2K ไปสักพัก เพราะยุ่งกับการเรียนเลยไม่ค่อยได้มีเวลามานั่งหน้าคอมพ์เหมือนเก่า...ฮ่าๆ

พี่คิมสบายดีนะคะ? คิดถึงเสมอค่ะ....

ปล. หน้าฝนแล้ว ฝนตกเกือบทุกวัน รักษาสุขภาพด้วยนะคะ

แวะมาบอกก่อนเข้านอน

ว่าตอนนี้ฝนกำลังพรำๆ

หลับฝันดีเน้อเจ้า

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ครูคิม

       มาส่งความคิดถึงและมาชวนไปเยี่ยมบ้านไม้ชายทุ่งที่

http://gotoknow.org/blog/0815444794/376972 ค่ะ

                                    มาตายี

sr
IP: xxx.223.2.173
เขียนเมื่อ 

I like your recipe for parents' involvement in school meeting. You describe in details how and why certain agendas are done in the meeting. Wonderful to see real works to get real parents' involvement. Congrats ;-).

[Sorry to say this here] in comparison to many (almost) ผลงานวิจัยการศึกษา... appearing on the Internet; all boasting to produce wonderful results but no explanation on the justification and the methodology. They seem to adopt the practice of 'snake oil' sellers -- 'buy my snake oil and all will be right'. Surely, knowledge-based societies ask for more than just advertisement of self-interest 'research in education'.

I wish new reports of such researches would contain the characteristics displayed in this blog: ๖๑๑.ความซ้ำซากจำเจน่าเบื่อ.

;-) ;-) ;-) ;-) ;-) 5 smileys for ครูคิม!

ชื่อกิจกรรมน่ารัก..สื่อความหมายดีๆทั้งนั้น..ขอให้กำลังใจค่ะ...มีภาพครอบครัวสัมพันธ์รักของป้าใหญ่และหลานมาฝากค่ะ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเพชรน้ำหนึ่ง

ขอขอบพระคุณค่ะ ที่มาให้ความสนใจและถือเป็นกำลังใจค่ะ อยากจะเปลี่ยนเทคนิคการประชุม และเรียกร้องให้ผู้ปกครองหันมาสนใจกับโรงเรียนและลุกหลานบ้างค่ะ

ขออภัยที่ตอบเม้นท์ช้าค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องrinda

วันนี้คุยกันกับคณะครูเพื่อเตรียมงาน ดูเหมือนเขาตื่นเต้นและให้ความสนใจดีมาก ๆ ค่ะ  หากไปไม่รอด...ก็คอยอ่านบันทึกของพี่คิมนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องpoo

ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งมาให้ เต็มพลังใจค่ะ สู้ ๆ ๆ ค่ะ  พี่คิมพร้อมแล้วทุกอย่างค่ะ พร้อมลุยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องครูแป๋ม

ครั้งนี้พี่คิมจัดจำลองสถานการณืให้ผู้ปกครองเข้าใจก่อนค่ะ ภายหลังจะต้องจัดสนามจริงค่ะ  ขอขอบคุณกำลังใจจากน้องแป๋มค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องPhornphon

สองสามวันมานี้ทำงานหนักมากค่ะ แทบไม่มีเวลาเข้าเน็ตเลยค่ะ  ชื่กลุ่มคือเป้าหมายของพ่อแม่ที่มีต่อลุกค่ะ  ขอขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องมาตายี

ขอขอบคุณที่แวะมา  ไม่แสดงความคิดเห็นเพื่อประโยชน์ ข้อเสนอแนะอะไรสักนิดหน่อยหรือคะ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องถาวร

ขอขอบคุณค่ะ ที่แนะนำ พี่คิมจัดไว้ในกิจกรรมสร้างความสุขค่ะ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องดาวblue_star

ดีใจมากค่ะที่น้องดาวกลับมาทักทาย ขอขอบคุณในความห่วงใยค่ะ อากาศเย็นลงจริง ๆค่ะ โดยเฉพาะที่บนดอย  เตรียมเสื้อแขนยาวไปทุกวันค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้น้องดาวเช่นกันนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องมนัญญา ~ natachoei ( หน้าตาเฉย)

ขอขอบคุณค่ะ พี่คิมฝันดีทุกวันค่ะ ....ฮาจำไม่ได้ว่าฝันหรือไม่ฝัน  ฮา ๆ ๆ ๆ  คิดถึงเช่นกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องมาตายี

พี่คิมจะแวะไปนะคะ  ระยะนี้มีเวลาให้กับบล็อกน้อยลงค่ะ  เพราะงานดกมาก ๆ ๆ ๆ ๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์...sr [IP: 121.223.2.173]

ปลื้มกับการอ่านเม้นท์ของอาจารย์มากค่ะ  จะเขียนขั้นตอนกระบวนการที่เกิดจากเด็กในบันทึกหน้าค่ะ

พวกเราทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลอันเป็นประโยชน์แก่เด็ก  ผู้ปกครองที่นั่นขาดมาก ๆ เรื่องการเข้าใจลูกหลาน

กิจกรรมนี้เป็นการจำลองสถานการณ์  และจะลงสู่กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์จริง ๆ คือผู้ปกครองจะต้องทำกิจกรรมจริงติดต่อกันถึง ๘ ครั้งค่ะ

จะพยายามนำผลการจัดกิจกรรมมาเสนอนะคะ  ขอขอบพระคุณกับรอยยิ้มเป็นกำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณพี่ใหญ่นาง นงนาท สนธิสุวรรณ

คุณพี่สบายดีนะคะ  ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวเป็นพื้นฐานที่เข้มแข็งของสังคมค่ะ ขอขอบพระคุณที่มาให้กำลังใจค่ะ