• วันนี้ได้อ่านเรื่องจาก blog ของ ผศ.ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร คุณเอื้อของ มหาวิทยาลัยนเรศวร บันทึกเรื่อง KM ในมหาวิทยาลัยนเรศวร (อีกครั้ง) ทำให้มองเห็นภาพที่ตัวเองพยายามคิดว่าจะโยงกันอย่างไร ? ระหว่าง การทำประกันคุณภาพ ที่ทุกมหาวิทยาลัยกำลัง (ต้อง) ทำอยู่ในช่วงนี้ กับ การจัดการความรู้ ที่เครื่อข่าย UKM กำลังผลักดันให้มหาวิทยาลัยในเครือข่ายส่งเสริมดำเนินการ  เพื่อนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization หรือ LO) และ มหาวิทยาลัยวิจัยอย่างไร
  • เป็นบันทึกที่ชาว UKM ไม่ควรพลาดครับ
    (ในความเห็นของผม)