เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2549 ได้เรียนเรื่องผึ้งกับอาจารย์ ตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่เข้าเรื่องสักเท่าไรแต่พอไปๆมาๆ ก็รู้เรื่องเหมือนกันนะ  ที่พอจะจับใจความได้ก็มีอยู่ว่า

Native species (ผึ้งที่มีถิ่นกำเนิด/อาศัยอยู่ในประเทศไทย) มี  4  ชนิด

  1. ผึ้งมิ้มเล็ก ( Apis andreniformis)
  2. ผึ้งมิ้ม   (Apis florae)
  3. ผึ้งโพรง   (Apis cerana)
  4. ผึ้งหลวง   (Apis dorsata)
  Introduce speceis
  1. ผึ้งพันธุ์   (Apis mellifera)

  ผึ้งนางพญา

- สีดำ - สีเหลือง ในประเทศไทยเลี้ยงผึ้งสายพันธุ์สีดำ มากกว่าสีเหลือง เนื่องจากหาน้ำหวานได้เก่ง  

ส่วนประกอบในตัวผึ้ง

  - หัว (Head)          

- อก (Thorax)

- ท้อง (Abdomen)  

ประโยชน์ของผึ้งที่สำคัญประการหนึ่งที่ลืม ไปไม่ได้เลยก็คือ ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษา  

พักจากเรื่องเรียนมาเสริมทักษะ เป็นคำศัพท์น่ารู้กันสักนิด

สคส . (สถาบันการจัดการความรู้เพื่อสังคม)  

KM=Knowledge Management  

Knowledge Based Society =การเรียนรู้สังคมโดยอาศัยความรู้เป็นฐาน