ประกันคุณภาพการศึกษา

วันนี้ได้มีการประชุมเตรียมการจัดทำ sar เพื่อการประเมินภายใน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมชนเทคนิคความเห็น (0)