ประโยชน์หลักที่ส่วนราชการจะได้จากโครงการ GFMIS


ลดขั้นตอนและลดภาระกองคลัง/กองพัสดุ

มีระบบบริหารงานด้าน การงบประมาณ บัญชี การเงิน การคลัง การรับจ่าย การบริหารต้นทุน การจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นระบบเดียวกัน อยู่บนมาตรฐานรหัส และมาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน ทุกส่วนราชการ

ลดขั้นตอน และลดภาระ กองคลัง/กองพัสดุ ในการจัดทำเอกสาร และรายงานให้ส่วนราชการกลาง เนื่องจากสามารถเรียกดูรายงานได้จากฐานข้อมูลเดียวกัน

จัดทำระบบบัญชี และรายงานการเงิน แบบเกณฑ์คงค้าง โดยเฉพาะการจัดทำบัญชีสินทรัพย์ถาวร บัญชีต้นทุน และการบริหารเงินสด รวมถึงเร่งรัดระยะเวลาการปิดบัญชีสิ้นวัน สิ้นเดือน และประจำปี

มีระบบฐานข้อมูลบริหารกลาง ด้านงบประมาณ การเงิน การคลัง แบบ Online Real Time เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับ CFO และ CEO ทั้งระดับ ประเทศ กระทรวง กรม จังหวัด และพื้นที่ เพื่อบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ และเป้าหมาย ที่มีต่อประชาชน

คำสำคัญ (Tags): #gfmis
หมายเลขบันทึก: 37076เขียนเมื่อ 4 กรกฎาคม 2006 19:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 มิถุนายน 2012 09:40 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี