อยากบอกให้ผู้หญิงทุกคนทราบนะครับว่าผู้ชายที่เจ้าชูนั้น แท้ที่จริงแล้วไม่มีอะไรเลย เขาเพียงแต่อยากให้ผู้หญิงที่เขารักดูแลเอาใจใส่ หรือเรียกร้องความสนใจ หรืออาจจะลองใจแฟนตนเองว่าจะคิดอย่างไร ก็เท่านั้นเอง อย่าไปคิดมากนะในที่สุดแล้วผู้ชายเขาก็ต้องกลับมาตายที่รังเหมือนเดิมเขาคงไม่เห็นคนอื่นดีกว่าแฟนของตนเอง (ผู้ชายไม่เจ้าชูเปรียบเสมือนงูที่ไม่มีพิษนะ)