วันนี้เป็นวันที่ 2 ของการทำงานที่ สคส.   แต่ขอท้าวความถึงการตัดสินใจสมัครเข้าทำงานที่นี้ ในครั้งแรกที่คลิกเข้าไปดูใน web sit ของ สกว. แล้วเข้าไปดูตรงเวบไซต์ที่เกี่ยวข้องพอเห็นชื่อ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) สะดุดตรงคำว่า เพื่อสังคม ก็เลยคลิกเข้าไปดูเพราะตอนนั้นทำงานที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งและคิดอยู่เสมอว่าอยากทำงานที่สามารถทำประโยชน์ให้สังคมได้บ้างควบคู่ไปกับการทำงานของเรา และอีกจุดหนึ่งที่ชอบคือคำย่อ สคส. ซึ่งตอนนั้นคิดว่าคงจะดีที่ได้ทำงานด้วยแล้วส่งความสุขให้ผู้อื่นด้วยเพราะผู้รับย่อมมีความสุขเมื่อได้ร่วมงานกับเราเหมือนตอนที่ทำงานที่ biotec รู้สึกภูมิใจกับงานที่ตัวเองทำเพราะเป็นงานเพื่อสังคม    ถึงแม้ตอนนั้นยังไม่เข้าใจเลยว่า การจัดการความรู้ เป็นอย่างไร แต่คิดว่าเราเองน่าจะทำงานนี้ได้    ก็เลยลองส่งใบสมัครมาทาง e-mail   ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการดู           ซึ่งก็ไม่คาดคิดว่าจะได้ทำงานที่นี้จริงๆ

                ในวันแรกของการทำงานคือวันที่ 3 ก.ค.49 คิดว่าคงต้องทำความเข้าใจกับคำว่า การจัดการความรู้เพื่อสังคม ให้ได้ว่ามีความหมายและรูปแบบเป็นอย่างไรซึ่งทุกคนคงต้องเข้าใจเหมือนกันหมด   แต่พอได้ไปฟังอาจารย์วิจารณ์เป็นวิทยากรพูดถึง การจัดการความรู้ ที่สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง และตามพี่ๆ ซึ่งไปจัด workshop ที่ กรมธนารักษ์ ก็พอจะเข้าใจบ้างเล็กน้อย ในความคิดของตัวเองนั้นคำว่า การจัดการความรู้ มันขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละบุคคล..ซึ่งคนแต่ละคนก็ตีความได้ต่างกันและไม่มีถูกหรือผิด..ดังนั้นในตอนนี้จึงไม่ค่อยหมกมุ่นกับการตีความหมายนักแค่เข้าใจว่า การจัดการความรู้ ในแบบของ สคส. คือการพัฒนาคนและองค์กร และเน้นไปที่การปฏิบัติซึ่งก็จะเป็นไปตามกระบวนการของ สคส.             พอมาถึงวันที่ 2 ของการทำงาน ได้อยู่ที่ office ทั้งวันจึงได้เห็นการทำงานของพี่ๆ ซึ่งมีมากและคิดว่าคงต้องพยายามเรียนรู้งานให้ได้เร็วที่สุดและบางอย่างคงต้องฝึกฝนทำด้วยตัวเอง   เพื่อจะได้ส่งความสุขได้เร็วขึ้น