แนะนำเอกสาร ดร.กฤษดา

dr.kridsada
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การประเมินหลักสูตร

การปะเมินหลักสูตร เขียนโดยประไพพิศ บุญเชิด กล่าวถึงหัวข้อสำคัญ คือ

-ความหมาย ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของการประเมินหลักสูตร รูปแบบการประเมินหลักสูตร วิธีการและขั้นตอนการประเมินหลักสูตร เกณฑ์การประเมินหลักสูตร-ที่สำคัญคือมีตัวอย่างการประเมินหหลักสูตรจากงานวิจัย 1 ตัวอย่าง

-การประเมินหลักสูตรมีหลายรูปแบบ เช่น ของ Robert E.Stake  Stufflebeam Provus Hammond  ในระหว่างวันที่ 6-7 กค.นี้ Robert E.Stake จะเดินทางงมาบรรยายเกี่ยวกับแนวคิดการประเมินหลักสูตรแบบใหม่ ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก ดร.เตือนใจ ทองสำริต จะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าวด้วย ถือว่าเป็นการฟังบรรยายจากเจ้าของทฤษฎีโดยตรง ยอดเยี่ยมจริงๆ

/นักศึกษาสามารถอ่านบทความเรื่อง การประเมินหลักสูตร ฉบับเต็มได้ที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพ ฉลาดคิดความเห็น (0)