ความเห็น 48233

การประกันคุณภาพ กับ การจัดความรู้ในมหาวิทยาลัย

เขียนเมื่อ 
อยากเห็น KM ในรูปแบบของ ม. มหาสารคามจัง ไม่ทราบว่า อ. บันทึกไว้ที่ไหนคะ