ชอบบันทึกของอาจารย์หมอวิจารณ์ค่ะ ที่ http://gotoknow.org/blog/thaikm/36861 อ่านแล้วคิดถึงอาจารย์ที่ปรึกษาที่อเมริกา

ในฐานะที่ผ่านการฝ่าฟันกระบวนการเรียนปริญญาเอกมาแล้ว ดิฉันขอร่วมแสดงความคิดเห็นฝากไปยังนศ.ปริญญาเอกในทุกที่ ดังนี้ค่ะ

ดิฉันเรียนรู้ว่า การเรียนปริญญาเอก คือ การเรียนรู้ปรัชญาของชีวิต ค่ะ
 
เรียนรู้ที่ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองอย่างสนุกสนาน
เรียนรู้ที่จะมุ่งมั่นในงานที่รักอย่างเต็มที่
เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเรียนแบบ กล้าแสดงออก กล้าคิด และ กล้าทำ
เรียนรู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่ออนาคตตนเองและประเทศชาติ
เรียนรู้ที่คิดอย่างเป็นระบบ
เรียนรู้ที่จะรู้จักคำว่า ทุกข์ สมุทัย นิโรธ และ มรรค
ซึ่งเป็นหลักวิทยาศาสตร์เพื่อการค้นคว้าวิจัย
เรียนรู้ที่จะต่อยอดความรู้ของผู้อื่นเพื่อสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ
เรียนรู้ที่จะเคารพในการเรียนรู้ของผู้อื่น
เรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าชีวิตทั้งชีวิตเราจะมุ่งงานวิจัยไปในด้านใด
เรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตัวอาจารย์ที่ปรึกษา
เรียนรู้ที่สร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวของอาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ

และ เรียนรู้ว่า ปริญญาเอกเป็นเรื่องที่ทุกคนไขว่คว้ามาได้ หากพร้อมที่จะ "เรียนรู้"


แนะนำให้อ่านหนังสือ pocket book เรื่อง Tuesdays with Morrie: an old man, a young man, and life's greatest lesson by Mitch Albom แล้วคุณจะเข้าใจสิ่งที่ดิฉันพูดมาทั้งหมดคะ