ความเห็น 44634

การเรียนปริญญาเอก คือ การเรียนรู้ปรัชญาของชีวิต

เขียนเมื่อ 

เรียนรู้...เพราะได้เรียนรู้ "ชีวิต"...

ที่ต้องต่อสู้...กับความรู้สึก "ภายใน"...