ความเห็น 1845487

การเรียนปริญญาเอก คือ การเรียนรู้ปรัชญาของชีวิต

ดร.มาส
IP: xxx.9.68.124
เขียนเมื่อ 

เพื่อน ๆ ท่านใดสนใจเรียนต่อปริญญาเอกมหาวิทยาลัยของรัฐบาลประเทศอินเดีย กพ.รับรองคุณวุฒิ ค่าใช้จ่ายไม่แพงครับเรียนหลักสูตรอังกฤษ คือเน้นการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว ไม่มีการเรียน Course Work สามารถเรียนจบได้ภายในสองปี ถึง สองปีครึ่ง มีอาจารย์ดูแลใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นการเรียน จนจบการศึกษา ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เพียง 250,000 บาท รวมค่าธรรมเนียมทุกประเภทแล้ว ทั้งนี้ยังรวมค่าอาจารย์ที่ปรึกษา ค่ากรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ค่าพิมพ์เข้ารูปเล่มวิทยานิพนธ์และค่าตรวจทานวิทยานิพนธ์แล้ว สนใจติดต่อ ดร.มาส 085-345-1226