ความเห็น 44718

การเรียนปริญญาเอก คือ การเรียนรู้ปรัชญาของชีวิต

น.เมืองสรวง
IP: xxx.118.108.254
เขียนเมื่อ 

การเรียนรู้.....เพราะได้ค้นคว้า ทดลอง ย้ำคิดย้ำทำ ที่ต้องได้มามิใช่ว่าจะถึงแก่นแท้ของชีวิต แก่นแท้ของชีวิต คือ"ความพอเพียง" แม้ว่าใครก็ตามจะจบ ดร. ทั้ง 3 ใบ ก็ไม่มีความหมาย ถ้าขาดวิธีคิดที่ดี ที่สร้างสรรค์ ไม่สร้างความแตกแยกในสังคม